Osavallakogu

 Pihtla osavallakogu koosolek toimub 04.03.2020 kell 15.00 Pihtla teenuskeskuses.
Päevakorras:
1. Arvamuse andmine Saaremaa Vallavolikogu määruse "Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks" eelnõule
2. Pihtla piirkonna teetööde nimekirja ülevaatamine.
3. Muud küsimused

Osavallakogu liikmed:

 1. Rando Rahnik - esimees, randorahnik@gmail.com
 2. Veeve Kaasik - aseesimees
 3. Toomas Jalakas
 4. Kristine Järsk
 5. Veiko Kaasik
 6. Tiit Rettau
 7. Mari Soots
 8. Kersti Truverk
 9. Taavi Tuisk
 10. Kaljo Tuuling
 11. Annely Õisnurm
 12. Tõnu Teder

Pihtla osavallakogu põhimäärus

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.