Pöide piirkond

Pöide piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Orissaare ja Laimjala piirkondadega. Pöide piirkonna territooriumil on 30 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Tornimäe külas.

Pöide teenuskeskus

Rahvamaja, Tornimäe küla 94501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Toomas Oll 452 5157
509 6104
toomas.oll@saaremaavald.ee Pöide TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Kaide Aaso 452 5177
5915 1673
kaide.aaso@saaremaavald.ee Orissaare TK
Sotsiaaltööspetsialist Aili Ansper 452 5159
5386 1279
aili.ansper@saaremaavald.ee Laimjala TK
Pöide TK
Arhitekt Piret Miller 452 5042 piret.miller@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Andres Abna 452 5047 andres.abna@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Hannes Rohulaid 452 5097 hannes.rohulaid@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Üllar Jõgi 452 5147 ullar.jogi@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Maakorraldusspetsialist Kadri Rea 452 5084 kadri.rea@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Kätlin Kallas 452 5094 katlin.kallas@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Raivo Kaseorg 452 5134 raivo.kaseorg@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse
peaspetsialist
Meelis Albert 452 5150 meelis.albert@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse
haldusjuht
Silvester Hamann 5353 1946 silvester.hamann@saare.ee Pöide TK

Teated

Pöide osavallakogu ootab hiljemalt 14.02.2023 nominente piirkonna arengusse ja elukeskkonda positiivselt panustanud isikute, ettevõtete ja sündmuste tunnustamiseks järgnevates kategooriates: aasta tegija, aasta tegu. Oma ettepanekud tuleb saata aadressile toomas.oll@saaremaavald.ee või Rahvamaja, Tornimäe küla 94501. Ettepanekuid  oodatakse kõigilt Pöide piirkonna elanikelt, piirkonnas tegutsevatelt asutustelt, ettevõtetelt, mittetulundusühingutelt, külakogukondadelt. Ettepanek peab sisaldama ka väikest põhjendust, millest nähtub, milliste konkreetsete teenete eest isikule või teole soovitakse tunnustus anda.
Pöide piirkonna infolehe Pöide Uudised viimast, septembrikuu numbrit saab lugeda siin.
Piirkonna perearst (Ranna pst 10, Orissaare):
Elo Lember: tel 454 5150; E, T, K, R kell 9–14; N kell 9–18;
Juhan Nemvalts: tel 454 5070; T, N kell 9–14;
Pereõde: E–R kell 9–14.
Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit.