Pöide teenuskeskus

Rahvamaja, Tornimäe küla 94501, Saaremaa vald
Poide-teenuskeskus@saaremaavald.ee

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Toomas Oll 452 5157
509 6104
toomas.oll@saaremaavald.ee
Infospetsialist Pärje Raev 452 5158
512 3655
parje.raev@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist
Vastuvõtt: E 8:00 -16:00
Aili Ansper 452 5159
5386 1279
aili.ansper@saaremaavald.ee

Tööaeg: E,T,N  8.00-16.30, K  8.00-18.00, R  8.00-15.00
Lõuna 12.30-13.00

PÖIDE - saare idapiir, varasem siin päiksekiir
Päikesetõusu pilt


Pöide info Facebookis  

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on lühendatud ühe tunni võrra.

UUDISED JA TEATED

TORNIMÄE RAHVAMAJA  KUTSUB:

21. veebruar - Eesti Vabariigi kontsert aktus kell 19.00

27. veebruar- Kino „Tõde ja õigus"  kell 19.00
1. aprillil - Hotell California kell 19.00

 

 Alates 2. jaanuarist 2019 on Tornimäe raamatukogu ja postipunkt avatud E-N kell 9.00-17.00, suletud R, L, P.

Pöide piirkonna lumetõrje kontaktid ja piirkonnad

Firma

Juhataja

Traktorist

Ranna Agro  PÜ   

Enn Kosletski 504 5423                     

Andres Sirp 5649 9837
Raul Väin 5342 8997

Tika Talu                               

Kalvar Ige 504 4169               

Andrus Saksakulm 5665 7813
Tõnn Mägi 5683 4341

Ores Ehitus OÜ                   

Ants Riim 505 3942                   

Kustas Ansper 511 1337

Kapra Vanametall OÜ         

Martin Saar 5650 6282                      

Mihkel Sirp 5697 7500

Piirkonnad:

I Unguma, Neemi, Ardla Välta  (Ranna Agro PÜ)
II Are, Koigi  (Kapra Vanametall OÜ)
III Reina, Nenu, Metsara, Mui, Tornimäe, Kärneri, osa Ardla (Ranna Agro PÜ, Ores Ehitus OÜ)
IV Sundimetsa, Kahutsi, Iruste, Levala, Pöide,Puka, Oti, Veere, Uuemõisa  (Kapra Vanametall OÜ, Ranna Agro PÜ)
V Ula, Talila, Sitme, Kanissaare  (Tika Talu)
VI Keskvere, Kõrkvere, Leisi, Kakuna, Muraja, Kaldu, Kübassaare (Tika Talu)

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor.

Mittetulundustegevuse toetamise kord

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).

INFOLEHT

 Tegevustoetuste taotlused on hindamiskomisjoni menetluses. Toetuse saajad selguvad märtsikuus peale Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve vastuvõtmist. Hindamiskomisjoni koosseis

Tutvustus

Pöide vald oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksu. Vald liitus 2017. aastal omavalitsuste haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega.