Pöide teenuskeskus

Rahvamaja, Tornimäe küla 94501, Saaremaa vald

Ametikoht

Nimi

Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja

Toomas Oll

452 5157
509 6104
toomas.oll@saaremaavald.ee

Infospetsialist

Pärje Raev

452 5158
512 3655
parje.raev@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist
vastuvõtt Pöide: E

Aili Ansper

452 5159
5386 1279
aili.ansper@saaremaavald.ee

UUDISED JA TEATED

 

Korstnapühkija Madis Mäe Pöide piirkonnas 11.-13. märts 2020. Registreerimine telefonidel 452 5158, 512 3655 või e-posti aadressil parje.raev@saaremaavald.ee
Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor on avatud 17. veebruar - 17. aprill. Arenduse peaspetsialist Maire Käärid nõustab Pöide teenuskeskuses 17. märtsil kell 8.00-12.00. Registreerimine Pöide teenuskeskuse tel 452 5158; 512 3655 või Maire Käärid tel 452 5169; 5302 2682.
Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Saaremaa valla hariduse arengukava eelnõu ,mille kohta saab esitada ettepanekuid kuni 20. märtsi 2020 kella 15-ni kirjalikult aadressile Tallinna 10, Kuressaare või e-postile vald@saaremaavald.ee viitega „Hariduse arengukava ettepanek".
Arengukava tutvustamiseks toimuvad üle Saaremaa arutelud. Avalikud koosolekud toimuvad:
3. märtsil kell 17 Orissaare gümnaasiumis
Olete oodatud kaasa mõtlema, kõik ettepanekud on teretulnud!
Represseeritutel võimalik saada toetust tervise parandamiseks. Avalduste vastuvõtmine 25.03-14.06.2020. Küsimuste korral pöörduda: Jaen Teär 509 0343; Maie Kuldkepp 518 0668; Rein Väli 523 4983. Loe rohkem siit
Saaremaa Vallavolikogu võttis 31.01.2020 istungil vastu:
Saaremaa valla heakorra eeskiri ,mis sätestab kinnistute ja muude territooriumite kasutajate kohustused heakorra hoidmisel.
Lisaks heakorraeeskirjale on koostatud ka üldine käitumisjuhend Meelespea Saaremaa valla elanikele ja külalistele, kus on välja toodud peamised teemad, millele vallavalitsus soovib inimeste tähelepanu juhtida.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
Lumetõrje Pöide piirkonnas:
1. piirkonna külad: Unguma, Neemi, Ardla, Välta.
Töid teostab FIE Tika Talu.
2. piirkonna külad: Are, Koigi, Sundimetsa, Kahutsi, Iruste, Levala, Pöide, Puka, Oti, Veere, Uuemõisa.
Töid teostab OÜ Saaremaa Mägiveis.
3. piirkonna külad: Reina, Nenu, Metsara, Mui, Tornimäe, Kärneri, Ardla.
Töid teostab OÜ Träx.
4. piirkonna külad: Ula, Talila, Sitme, Kanissaare, Pöide-Keskvere, Kõrkvere, Leisi, Kakuna, Muraja, Kaldu, Kübassaare.
Töid teostab FIE Tika Talu.
Kõikide piirkondade elanike kontaktisikuks on teenuskeskuse juhataja Toomas Oll mob. 509 6104.
Pöide Maarja kogudus kutsub Sind toetama projekti "Orel Pöide kirikusse". Iga annetus on teretulnud! EELK Pöide Maarja kogudus EE232200221039772450. Selgitusse: Orel/Organ. Vaata
Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused. 1. märtsist 2020 tõuseb mõnevõrra segaolmejäätmete teenustasu. Uus hinnakiri 
Kõigis veopiirkondades on 1. märtsist võimalik majapidamises, ettevõttes või asutuses ära anda nii pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid kui ka segaolmejäätmeid. Liigiti kogutud jäätmete äraveo eest tuleb tasuda oluliselt vähem kui segaolmejäätmete äraveo eest. 

Tornimäe rahvamajas

12. märtsil kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus "Garaaz".

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.

 

 Pöide info


Tähtsad telefoninumbrid >>

Piirkonna perearst
Ranna pst 10, Orissaare
Elo Lember, tel 454 5150
E, T, K, R  9.00 -14.00; N  9.00-18.00

Juhan Nemvalts, tel 454 5070
T, N  9.00-14.00
Pereõde E-R  9.00-14.00

Orissaare apteek 
Avatud E-R  8.30-17.00, tel 454 5578 
Asub Kuivastu mnt 33

Pöide kalmistu 
järelvaataja Palmi Ots, tel 5332 2801
Tornimäe kalmistud 
järelvaataja Tõnu Kula, tel 5781 0997

Soovi Matusebüroo
Kuivastu mnt 41, Orissaare
Juhataja L. Traumann, tel 5553 3510; 454 5677;  matusebyroo@gmail.com
www.matusebüroo.ee

Postiteenus
Tornimäe raamatukogus
Avatud E-N 9.00-17.00, R suletud, tel 452 1173

Maasi Jäätmejaam 
Avatud: E, K, L kell 9.00-17.00
Tel 5326 4525. Hinnakiri alates 1.02.2020 tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed

Jäätmejaamas vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused