Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Hakjala küla Nahkru projekteerimistingimused

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 10.06.2020 kuni 20.06.2020 on avalikul väljapanekul Hakjala küla Nahkru kinnistule (katastritunnus 27001:001:0266) püstitatud elamu projekteerimiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Ehitise ehitamise ajal oli ehitusprojekti koostamiseks nõutav detailplaneeringu olemasolu, aga ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 29 lõike 4 kohaselt võib detailplaneeringu asendada projekteerimistingimuste andmisega, kui projekteerimistingimuste andmisel rakendatakse avatud menetlust.
 
Eelnõuga on võimalik tutvuda ka vallavalituses kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele kas paberkandjal postiaadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.