Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Kuressaare linna Tehnika 4 kasutusotstarve

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 15.10.2019 kuni 31.10.2019 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Kadaka tn 1 ja Tehnika tn 4 maaüksuse detailplaneeringu alal asuva Tehnika tn 4 kinnistu detailplaneeringujärgset kasutusotstarvet täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu. Eelnõuga võimaldatakse Tehnika tn 4 kinnistul planeeritud äri- ja elamumaa kasutusotstarbe osakaalu muutmist erinevalt esialgsest lahendusest. 

Eelnõuga on võimalik tutvuda ka vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, tuba 306). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

PT eelnõu