Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 30.12.2019 kuni 13.01.2020 on avalikul väljapanekul järgmised projekteerimistingimuste eelnõud:
  • Kudjape alevikus Oolu detailplaneeringu alal asuva Kannikese tn 14 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud hoone kõrgust täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Kannikese tn 14 kinnistule planeeritud elamu ehitada kuni 10% kõrgem selle esialgsest lahendusest. Eelnõu
  • Upa küla Andruse, Tooma, Brandi ja Kännu maaüksuste detailplaneeringu alal asuva Pihlaka tee 9 kinnistu detailplaneeringujärgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Pihlaka tee 9 kinnistule planeeritud hoonestusala asukohta suurendada kuni 10% selle esialgsest lahendusest. Eelnõu Asendiskeem
Eelnõudega on võimalik tutvuda ka paberkandjal aadressil Kuressaare, Tallinna 10, ruum 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.