Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Koidu Pulli külas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 12.–25.01.2023 on avalikul väljapanekul Pulli külas Koidu maaüksuse projekteerimistingimuste eelnõu detailplaneeringus välja toodud tingimuste täpsustamiseks. Projekteerimistingimustega antakse võimalus täpsustada Tõnsu kinnistu detailplaneeringu maa-alal asuva Koidu kinnistu arhitektuurilisi tingimusi (katusekalde muutmine 30-45 kraadile).

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asjade arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõudega on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043).

Kuivastu mnt 19 Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 12.–25.01.2023 on avalikul väljapanekul Orissaare alevikus Kuivastu mnt 19 projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus ilma detailplaneeringut koostamata (planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel) projekteerida krundile uus laohoone.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asjade arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõudega on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043).

Mere Maasi külas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 12.–25.01.2023 on avalikul väljapanekul Maasi külas Mere maaüksuse projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus ilma detailplaneeringut koostamata (planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel) projekteerida krundile uus elamu.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asjade arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõudega on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043).

Sõrve mnt 51 Nasva alevikus

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 12.–25.01.2023 on avalikul väljapanekul Nasva alevikus Sõrve mnt 51 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus ilma detailplaneeringut koostamata planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel projekteerida kinnistule uus kauplusehoone.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asjade arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Inge-Ly Ansip (inge-ly.ansip@saaremaavald.ee, tel 452 5041).