Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Abula küla Ojakünka ja Salme aleviku Viiase tee 26 projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 19.02.2021 kuni 05.03.2021 on avalikul väljapanekul Abula külas Ojakünka ja Salme alevikus Viiase tee 26 detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimuste eelnõud, millega täpsustatakse detailplaneeringu kohaseid hoonestusala tingimusi. Eelnõudega on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuse kohapeal aadressil Tallinna 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819.

Ojakünka projekteerimistingimused, lisaViiase tee 26 projekteerimistingimused, lisa

Kuressaare Paju tn 21 projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 18.02.2021 kuni 04.03.2021 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Paju tn 21 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse detailplaneeringu kohaseid arhitektuur-ehituslikke tingimusi. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuse kohapeal aadressil Tallinna 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819.

Paju tn 21 projekteerimistingimused, seletuskiridetailplaneerimisprojekt