Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Pargi tn 2 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 5. maist kuni 19. maini 2021 on avalikul väljapanekul Pargi tn 2 projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse 18.06.2015 kehtestatud Pargi 2 detailplaneeringut nr 467-14. Detailplaneeringuga määrati krundi piirid Pargi tn 2a ja Pargi 2 kruntidele. Eelnõuga antakse võimalus muuta Pargi tn 2 detailplaneeringu kohaseid krundi piire selliselt, et võimaldada Pargi tn 2 abihoone liita Tolli tn 2 koosseisu. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Täpsem info: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Pikk tn 59 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 25. aprillist kuni 10. maini 2021 on avalikul väljapanekul Pikk tn 59 projekteerimistingimuste eelnõu (Pikk tn 59e kinnistu loomise skeem), millega täpsustatakse 20.12.2001 kehtestatud Pikk 59 detailplaneeringut. Taotletakse krundi jagamist ja ehitusõiguse saanud kaks laohoonet jääksid selleks eraldi moodustatud krundile. Detailplaneeringu krundijaotuse täpsustamine taotletud kujul võimaldab taotleja hinnangul kinnistu paindlikumat hoonestamist ja vastab paremini ettevõtja vajadustele kaasaegsete äri- ja tootmispindade rajamisel. Krundi jagamisel lisandub uus krunt, kuid detailplaneeringuga ettenähtud summaarne ehitusõigus ei muutu. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Täpsem info: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Torni tn 16 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 19. aprillist kuni 3. maini 2021 on avalikul väljapanekul Torni tn 16 projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse 28.02.2013 kehtestatud Rohu 1 detailplaneeringut. Kuressaare linnas Torni tn 16 kavandatakse elamu küttelahendusena kasutada maasoojuskütet erinevalt detailplaneeringus kavandatule. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Täpsem info: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).