Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tehnika 10 detailplaneering Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et 12.08.2021 kuni 26.08.2021 on avalikul väljapanekul Tehnika tn 10 projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse 2002. aastal kehtestatud Tehnika 10 ja 10a detailplaneeringut. Kuressaare linnas Tehnika tn 10 krundile kavandatakse püstitada puistematerjalide ladu, mille ehitamisel kasutada PVC-materjali erinevalt detailplaneeringus kavandatule (skeem)Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal, aadressil Tallinna tn 10. Eelnõu materjale ja lisainfot küsida piirkonna arhitektilt: Piret Miller, piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada hiljemalt 5.08.2021 Saaremaa Vallavalitsusele aadressil piret.miller@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna 10, Kuressaare 93819.

Abaja kinnistu detailplaneering Paaste külas

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et 23.07.2021 kuni 5.08.2021 on avalikul väljapanekul Paaste küla, Abaja kinnistu detailplaneeringu järgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Sambliku kinnistule planeeritud hoonestusala suurendada kirde suunas kuni 10% selle esialgsest lahendusest (skeem). Vastavad lisamaterjalid leiab siit. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal, aadressil Tallinna tn 10. Eelnõu materjale ja lisainfot küsida piirkonna arhitektilt: Maria Reimal, maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada hiljemalt 5.08.2021 Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna 10, Kuressaare 93819.