Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tuuleranna Kugalepa külas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 25.05.–07.06.2023 on avalikul väljapanekul Kugalepa külas Tuuleranna maaüksuse projekteerimistingimuste eelnõu detailplaneeringus Tuuleranna maaüksuse teenindamiseks planeeritud elektrivarustuse tingimuste täpsustamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõuga antakse võimalus Kugalepa külas Laratsi detailplaneeringus kavandada elektrivarustuse lahendus lisaks detailplaneeringus lubatule ka autonoomselt päikesepaneelidega. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asjade arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõudega on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043).