Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Kase tn 2b Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 18.31.05.2022 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Kase tn 2b projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada  olemasolevale elamumaale uus elamu. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Koidu tn 10 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 10.–23.05.2022 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Koidu tn 10 projekteerimistingimuste eelnõu (vaata ka: vaade 1, vaade 2). Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada ilma detailplaneeringut koostamata, olemasolevale hoonestatud krundile abihoone asemele teine elamu. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).