Pühakodade toetus

Kirjeldus:  

Tähelepanu! Taotlusvoor ei ole hetkel avatud.
Pühakodade parendamise toetuse andmise eesmärk on pühakodade säilimise tagamine ehk avariiliste pühakodade remontimine, samuti sakraalarhitektuuri ja kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud kogudused jt pühakodade omanikud ja/või valdajad ning nende volitatud esindajad. Taotlusvooru kogusumma on 160 000 eurot.
Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste läbiviimiseks:
 • hoonete konserveerimine, restaureerimine, avariiremont ja hooldus;
 • sisustuse konserveerimine, restaureerimine;
 • valve- ja tulekaitse signalisatsioonisüsteemide paigaldamine;
 • projektdokumentatsiooni koostamine;
 • suurte puude raiumine või kärpimine vahetult pühakodade kõrvalt või kohalt;
 • katuse remont/vahetamine, vajadusel katusekonstruktsioonide proteesimine;
 • sisekliima parandamine (tuulutusavade puhastamine, akende/luukide tihendamine);
 • vundamenditööd, pinnase planeerimine;
 • välisseinte vuukimine, krohvimine ja värvimine;
 • elektrisüsteemide uuendamine/asendamine, piksekaitsesüsteemide paigaldus, turvasüsteemide paigaldus;
 • uste ja akende restaureerimine või konserveerimine;
 • põrandate remont;
 • siseviimistluse konserveerimine või restaureerimine (lupjamine, maalingud, krohvi kinnitamine).
Kontakt:   
Kristel Peel, kristel.peel@saaremaavald.ee, tel 452 5071
Alus:       

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Täitke allolev blankett ja saatke koos lisadega digiallkirjastatult aadressile vald@saaremaavald.eemärgusõna „Pühakodade parendamine"

Blankett:

 

Taotlemine posti teel

Vajalikud sammud: Täitke allolev blankett ja postitage Saaremaa Vallavalitsusele (aadress: Tallinna 10, 93819 Kuressaare) märgusõnaga „Pühakodade parendamine".
Blankett: