Raamatukogud

Seoses puhkusteperioodiga on raamatukogud suletud järgmiselt:
Eikla, Kaarma 29. aug - 4. sept
Kihelkonna 3.-16. sept
Tornimäe 5.- 18. aug
Leisi 15. juuli -18. aug; Metsküla 24. sept - 2. okt
Mustjala, Võhma - 14. - 30. aug
Randvere 29. juuli - 15. aug
Sakla 19. aug - 2. sept
Torgu 2.- 9. sept
Valjala 14. - 25. aug
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 105 alusel on Saaremaa raamatukogude võrk koondatud valla hallatava asutuse Saare Maakonna Keskraamatukogu juhtimise alla, kes tegutseb maakonnaraamatukogu ülesannetes.

Saare maakonna raamatukogud >>
 
 

Kontakt

Kultuuri- ja spordiosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819
tel 452 5000
vald@saaremaavald.ee