Välireklaami paigaldamine

Tähelepanu! Kuressaare kesklinna piirkonnas on lubatud välireklaami eksponeerimine vaid teisaldataval harkjalal: teisaldatav reklaamtahvel
Välireklaami paigaldamiseks tuleb esitada:
  • vormikohane avaldus.pdf; doc
  • välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  • maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul asendiplaan mõõtkavas 1:500 koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht;
  • reklaami ja/või reklaamikandja projekt ja fotomontaaž perspektiivvaates;
  • kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamiseks teiste kaasomanike nõusolek;
  • maaomaniku nõusolek.

Välireklaami paigaldamise eeskiri 
Reklaamimaksu kehtestamine 

Kontakt

Arhitektid (vaata vastava ametniku vastutusala piirkonna kaarti):
Marii Prii-Pärn marii.prii-parn@saaremaavald.ee, tel 452 5045, 5307 9762
Inge-Ly Ansip inge-ly.ansip@saaremaavald.ee, tel 452 5041
Piret Miller piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042, 528 0701
Maria Reimal maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043