Restaureerimis- ja remonditoetus

Kirjeldus:

 Tähelepanu! Taotlusvoor ei ole hetkel avatud.

Saaremaa valla 2018. aasta eelarves oli restaureerimis- ja remonditoetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, et aidata kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, Kuressaare vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele.
Eelistatult toetati ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.
Ehitiseks on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis.
Toetusega soodustatakse töö teostamist kuni 50% ulatuses, mis on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamisele või taastamisele.
Toetust võivad taotleda isikud, v a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvad või Kuressaares asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad ehitised.
Täpsem info: Tingimused
Taotlemiseks  tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus (vt allpool).

Kui kaua läheb? Esitatud taotluste läbivaatamine ja komisjoniline hindamine toimub juulis ja detsembris 2018.

Õigusaktid:

Vallavalitsuse 17.04.10 korraldus nr 375

Kontakt:

Piret Miller, piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Täitke allolev taotluse blankett ja esitaga see Saaremaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnale (Tallinna 10, Kuressaare).

Blankett: