Revisjonikomisjon

Koosseis:

Esimees  - Boris Lehtjärv, boris.kaarma@gmail.comtel 5667 7544
Aseesimees - Priit Penu 
Liikmed - Jaen Teär, Andrus Raun, Koit Voojärv

Komisjoni 2019. a I poolaasta tööplaan

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 2018. aasta õigusabikulude analüüs
 2. Revisonikomisjoni põhimäärus
 3. Volikogu poolt vallavalitsusele antud ülesannete täitmise kontroll 
 4. Mittetulunduslike tegevuste toetamine
 5. Saaremaa valla 2018. a majandusaasta aruanne
 6. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tegevuse aruanne
 7. Informatsioon Saaremaa valla 2018. aasta eelarve täitmisest teisel poolaastal
 8. Informatsioon Saaremaa valla 2018. aasta reservfondi kasutamisest
 9. Informatsioon Saaremaa valla omandis oleva vara kohta  
 10. Päevakajaliste teemade arutamine

Komisjoni 2019. a II poolaasta tööplaan

 1. Volikogu poolt vallavalitsusele antud ülesannete täitmise kontroll
 2. Informatsioon Saaremaa valla 2019. a eelarve täitmisest
 3. Informatsioon Saaremaa valla 2019. a reservfondi kasutamisest
 4. Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam tegevuse kontroll (september-oktoober)
 5. Saaremaa Spordikooli tegevuse kontroll (september-oktoober)
 6. Informatsioon Saaremaa valla omandis oleva vara kohta
Protokollid

Revisjonikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.