Raadiosaade "Saaremaa tund"

"Saaremaa tund" on Raadio Kadis edastatav saade, mis käsitleb Saaremaa valda puudutavaid teemasid. Saade on eetris iga kuu teisel reedel algusega kell 11. Saadet juhib Tõnis Kipper.

Saaremaa tund 13.11.2020

 • 2021. aasta eelarve
 • mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava
 • maakonna energiamajanduse arengustrateegia
 • maakonna turismi arengustrateegia
 • Mõntu-Ventspilsi laevaliini hange
 • maakonna siseturvalisusest helkurkõnni vaates 

Saaremaa tund 08.10.2020

 • Kuressaare turuhoone
 • külaelu ümarlaud
 • ettevõtjate tunnustamine
 • kohaliku omaalgatuse programm
 • Saaremaa valla kolm tegutsemisaastat

Saaremaa tund 11.09.2020

 • valla üldplaneering ja eskiislahenduse arutelu
 • haridusasutuste toimetulek õppeaasta alguses
 • Kahni keskus
 • Saare maakonna ettevõtjate tunnustamine
 • külaelu ümarlaud
 • valla arengukava
 • kohaliku omaalgatuse programm

Saaremaa tund 10.07.2020

 • ettevõtjate toetusvoorust koroonaviirusest põhjustatud kahjude hüvitamiseks
 • ajalisest parkimisest ja kesklinna liikluskorraldusest
 • hajaasustusprogrammi taotlusvoorudest
 • piirkondlikest mängudest

Saaremaa tund 12.06.2020

 • riigi poolt eraldatav majanduslanguse investeeringutoetus
 • avanevad erinevad valla toetusvoorud
 • Visit Saaremaa tulevik vallavalitsuse struktuuris
 • teenuskeskuste teenuste rahulolu uuring

Saaremaa tund 15.05.2020

 • vallavalitsuse töökorraldus eriolukorra järgselt
 • hariduse arengukava
 • koolide remont
 • Saaremaa Gümnaasium
 • üritused ja rahvamajad suvel
 • päevakeskuse töökorraldus peale eriolukorda

Saaremaa tund 09.04.2020

 • Saaremaa valla teede remont käesoleval aastal
 • Lümanda piirkonna info
 • Orissaare piirkonna info
 • esimestesse klassidesse astumine
 • lasteaiakohad
 • virutaalne noorsootöö

Saaremaa tund 14.02.2020

 • Kuressaare–Stockholm lennuliin
 • AS Kuressaare Soojus turuväärtus
 • külaelu ümarlaud
 • piirkondade spordijuhtide konkursid
 • spordilinna lähiaja sündmused
 • jäätmeveo korraldus ja infotunnid

Saaremaa tund 10.01.2020

 • külaelu arendamise taotlusvoor ja valdkondlik arengukava
 • noortevaldkonna tunnustusüritus
 • digikultuuriaasta
 • Kuressaare ranna puhkeala planeering ja ideekorje

Saaremaa tund 13.12.2019

Saaremaa tund 08.11.2019

Saaremaa tund 10.10.2019

Saaremaa tund 14.12.2018

Saaremaa tund 09.11.2018

Saaremaa tund 11.10.2018

Saaremaa tund 14.09.2018

Saaremaa tund 13.07.2018

Saaremaa tund 08.06.2018

Saaremaa tund 10.05.2018

Saaremaa tund 06.04.2018

Saaremaa tund 09.03.2018

Saaremaa tund 09.02.2018

Saaremaa tund 12.01.2018