Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme,Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhi KT,
Sotsiaaltööspetsialist
 
Kaia Kuul 452 5162
5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 452 5161
rita.magi@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Puhkused:
Teenuskeskus
Infospetsialist Rita Mägi 18.07.-23.08.2019
Raamatukogu ja postipunkt
Salme raamatukogu direktor Maie Alas 01.08.-09.09.2019

____________________________________________________________________________

Eterniidi- ja asbestijäätmete täiendav vastuvõtt Salme piirkonnas
Arvestades vallaelanike suurt huvi eterniidijäätmete üle andmise vastu, on vallavalitsus otsustanud suurendada tasuta vastu võetava eterniidi mahtu 70 tonni võrra.
Eterniiti saavad ära anda Kaarma, Salme ja Torgu piirkondade elanikud Sikassaare Vanametall OÜ territooriumil (Sikassaares) EELREGISTREERIMISEL tel 452 5086. Registreerimine kestab etteantud mahu täitumiseni. 
Vastu võetava eterniidi maksimumkogus majapidamise kohta on 1 tonn. Teiste piirkondade elanikud eterniiti tasuta üle anda ei saa.