Salme osavallakogu

 

Salme osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Andrus Raun (esimees)
andrus.raun@gmail.com
Volikogu liige
Kalmer Poopuu (aseesimees) Volikogu valimistel kandideerinud isik
Tiia Holm Volikogu valimistel kandideerinud isik
Marju Lepik Volikogu valimistel kandideerinud isik
Oskar Liblik Volikogu valimistel kandideerinud isik
Bret Paas Volikogu valimistel kandideerinud isik
Rauno Rahnel Volikogu liige
Leili Vallaste Volikogu valimistel kandideerinud isik

 

Vaata ka:
Salme osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid