Siseturvalisus

Siseturvalisuse arengukava avalikul väljapanekul

Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava 
Vallavalitsus kutsub esitama ettepanekuid Saaremaa valla siseturvalisuse arengukavale aastateks 2020-2030. 
Ettepanekuid oodatakse 27. novembrini kirjalikult e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või postiaadressile Tallinna 10, Kuressaare. 
Avalik arutelu arengukava tutvustamiseks ja arutamiseks toimub 25. novembril kell 17 Kuressaare raekojas.
Teie arvamus on oluline!
 

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu ülesandeks on läbi riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse, era- ja kolmanda sektori koostöö suurendada meie kõigi turvalisust ning pakkuda välja lahendusi tänastest probleemidest ülesaamiseks. 

Koosseis:
 • komisjoni esimees Karin Närep – Saaremaa Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
 • Jaan Leivategija – Saaremaa abivallavanem
 • Maidu Lempu – vabatahtliku merepääste esindaja maakonnas
 • Raido Liitmäe – Muhu vallavanem
 • Heiki Kukk – Ruhnu Vallavolikogu esimees
 • Kalle Laanet – SA Kuressaare Haigla nõukogu esimees, Saaremaa Vallavolikogu liige
 • Gunnar Havi – Kaitseliit
 • Rainer Antsaar – Politsei- ja Piirivalveamet
 • Margus Lindmäe – Päästeamet
 • Neeme Suur – Rahandusministeerium, Lääne talituse juhataja
 • Bert Holm – Saaremaa Vallavalitsus, keskkonnaosakonna juhataja
 • Karel Koovisk – Saaremaa Vallavalitsus, järelevalveteenistuse juhataja
 • Riina Allik – Saaremaa Vallavalitsus, tervisedenduse peaspetsialist
 • Rainer Amur – ringkonnaprokurör, Lääne Ringkonnaprokuratuuri Pärnu osakonna Saaremaa prokurör
 • Hannes Nelis - usuorganisatsioonide esindaja
 

Kontakt

Karin Närep, 
arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
 
Karel Koovisk
järelevalveteenistuse juhataja
tel 452 5083