Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu ülesandeks on läbi riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse, era- ja kolmanda sektori koostöö suurendada meie kõigi turvalisust ning pakkuda välja lahendusi tänastest probleemidest ülesaamiseks. Nõukogu koosseisus on:

  • Mikk Tuisk – Saaremaa Vallavalitsus, vallavanem, nõukogu esimees;
  • Jaan Leivategija – Saaremaa Vallavalitsus, abivallavanem;
  • Maidu Lempu – vabatahtliku merepääste esindaja maakonnas;
  • Raido Liitmäe – Muhu Vallavalitsus, vallavanem;
  • Heiki Kukk – Ruhnu Vallavolikogu, vallavolikogu esimees;
  • Gunnar Havi – Kaitseliit;
  • Rainer Antsaar – Politsei- ja Piirivalveamet;
  • Margus Lindmäe – Päästeamet;
  • Mart Mäeker – Rahandusministeerium, Saare talituse juhataja;
  • Bert Holm – Saaremaa Vallavalitsus, keskkonnaosakonna juhataja;
  • Karel Koovisk – Saaremaa Vallavalitsus, järelevalveteenistuse juhataja;
  • Riina Allik – Saaremaa Vallavalitsus, tervisedenduse peaspetsialist, nõukogu koordineerija;
  • Rainer Amur – ringkonnaprokurör (Lääne Ringkonnaprokuratuuri Pärnu osakonna Saaremaa prokurör);
  • Hannes Nelis – usuorganisatsioonide esindaja.