Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus

Kirjeldus:

Toetus on mõeldud inimese toimetuleku tagamiseks. Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele või piirkonna teenuskeskusele taotluse (vt allpool), kus on toodud leibkonnaliikmete kolme eelmise kuu keskmine netosissetuleku suurus, välja arvatud riigi- ja vallaeelarvelistest vahenditest makstavad ühekordsed toetused ja puudega inimese sotsiaaltoetused. 
Sissetulekutest arvestatakse maha kolme kuu eluasemekulud ja kui inimesel jääb kätte vähem kui 400 eurot pereliikme kohta (riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir pereliikme kohta), saab ta sotsiaaltoetust. 

Kui kaua läheb?

Kui kõik on korrektne, otsustatakse abi andmine 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Vaata kaardirakendust või piirkonnad.

Taotlemine kohapeal 

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.

Blankett:

Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc