Teated

Saaremaa Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi sotsiaalteenustele
Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi järgmistele sotsiaalteenustele:
viipekeele tõlketeenus Tingimused Leping;
isikliku abistaja teenus Tingimused Leping;
kuulmis-nõustamisteenus Tingimused Leping;
sotsiaaltransporditeenus (ratastooli transport) Tingimused Leping
perenõustamine Tingimused Leping.
Pakkumine esitada hiljemalt 12.12.2018 kell 16 kas elektrooniliselt aadressile vald@saaremaavald.ee või posti teel aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819, Saaremaa vald.
Lisainfo: Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee, tel 452 5056;
Monika Sarapuu, monika.sarapuu@saaremaavald.ee tel 4525050.
__________________________________________________________________________

Saaremaa vald aitab koos teiste omavalitsustega tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest.
Registrite info põhjal selgus, et seires osalenud kohalikes omavalitsustes oli 8407 potentsiaalselt abivajavat noort, kellega kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajad võivad ühendust võtta. Juhtumikorraldaja täpsustab noore abivajaduse, kontakti võtmisel võib ilmneda, et noor ei vajagi abi.
Tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist.
Tugisüsteemi pakkuvad KOV-id
Potentsiaalsete abivajavate noorte osakaal
_____________________________________________________________________________

Juulist saavad sügava puudega isikute hooldajad lisapuhkepäevi
Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab oma sügava puudega lähedast. 
Täpsem info: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/Tasustatud hoolduspuhkus

__________________________________________________________________________
Mida teha, kui lähedane vajab hooldust?
Kõigepealt tuleb hinnata, millist abi ja kui suures ulatuses isik vajab. Selleks võta ühendust kohaliku omavalitsusega, kus hooldust vajav lähedane rahvastikuregistri andmetel elab, ja anna teada tema abivajadusest.
Lepi sotsiaaltöötajaga kokku, millal ja kuidas ta abivajaduse hindamise teeb – kas sotsiaaltöötaja tuleb koju, külastab haiglas või on lähedane ise võimeline sotsiaaltöötaja juurde minema.
Hindamise tulemusel selgub, millist abi ja kui suures ulatuses lähedane vajab, et ta tuleks igapäevaselt toime.
Loe edasi >>

_______________________________________________________________________________
Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele
Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA-ga Õigusteenuste Büroo pakub keskmise, raske või sügava puudega inimestele tasuta õigusnõustamise teenust. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel (võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jm kohtumisega õigusnõustamisega). Vajadusel saab nõu ka veebisilla vahendusel (Skype), samuti telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Saaremaal toimub nõustamine Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Pikk 39, Kuressaare) iga kuu viimasel reedel. Vajalik on eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefondel 601 5122, 5385 0005.
Vajadusel on võimalus kasutada viipekeeletõlki.
Täpsem info: http://www.epikoda.ee/oigusnoustamine

_________________________________________________________________________

Projekt: Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas
Projekti kood: 2014-2020.2.02.16-0029
Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist, meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused", tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".
Projekti eesmärk: Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks sobiva hindamismetoodika ja koduteenuse osutamise mudeli väljatöötamine. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas koduteenuse viimine tasemele, mis tagab hooldusvajadusega inimestele turvalise toimetuleku kodustes tingimustes ning hoolduskoormusega inimestele võimaluse osaleda tööhõives.
Projekti elluviimise periood: 01.01.2017 - 31.12.2018
Projekti maksumus on 187 661 eurot, sh toetus 144 691 eurot ja omaosalus 42 970 eurot (Kuressaare linn 26 280 eurot ja Lääne-Saare vald 16 690 eurot).
Lisainformatsioon: Anne Lind, projektijuht, tel 452 5180,  5332 7183, anne.lind@saaremaavald.ee.

 

Kontakt

Sotsiaalosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-12.00, 14.00-16.00
T 12.00-16.00
K 8.30- 12.00, 14.00-17.30
R 8.30-12.00

Puuetega inimestele tasuta ujumine
Treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas.
Igal pühapäeval kell 14-16. Registreerimine ei ole vajalik, kaasa ujumisriided, ujumismüts, rätik, pesuvahendid.
NB! Kes vajavad Kuressaare linna piires transporti, teada anda neljapäeviti tel 5824 2318.