Teated

Kogemusnõustaja ootab abivajajaid vastuvõtule
Suve lõpuni on vallavalitsusse võimalik tulla kogemusnõustaja vastuvõtule, et saada tuge erinevate elukriisidega toimetulekul. Nõustaja pakub tuge depressiooni, ärevushäire, Aspergeri sündroomi, hüperaktiivsuse, psüühikahäirega pereliikmete hoolduse ning erinevate elukriisidega (lein, pikaajaline töötus, tõrjutus, raske periood) toime tulemiseks.
Nõustamist viib läbi valdkonna praktikant Anu Praakli, kes on vastavat väljaõpet omandamas. Kogemusnõustamine on uus võimalus inimestele, kes soovivad arutada oma elu kellegagi, kellel on sarnase keerulise olukorraga isiklik kogemus. Nõustaja toetub omandatud psühholoogilistele teadmistele ja oskustele, jäädes olukorra hindamisel erapooletuks ning objektiivseks. See on sarnaste kogemustega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset ja/või praktilist tuge.
Info, mis nõustamise käigus jagatakse, on konfidentsiaalne ning jääb nõustaja ja nõustatava vahele.
Kogemusnõustajaga kohtumise soovist saab teada anda piirkonna sotsiaaltöötajale või tel 452 5057, liina.kohu@saaremaavald.ee.
_____________________________________________________________________________

Tasuta hambaravi puudega inimestele
Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Tasuta hambaravi saavad puudega inimesed, kellele on arst määranud elupuhuse hambaravi diagnoosi. Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi pere- või eriarst, mitte hambaarst. Arst peab elupuhuse hambaravi määramiselt lähtuma kindlatest kriteeriumitest.
Täpsem info: www.haigekassa.ee/puudega-inimese-tasuta-hambaravi.
____________________________________________________________________________

Abi töövõime ja puude raskusastme hindamisel
Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele ning nende esindajatele. Teenuse raames on võimalik tööealistel inimestel saada tasuta nõustamist nii taotlemise protsessi osas, otsuse sisu mõistmisel kui ka vaide koostamisel. Nõustamine toimub nii kohtumiste (Toompuiestee 10, Tallinn), telefoni (671 5909) kui ka e-kirja (noustaja@epikoda.ee) teel.
Täpsem info: www.epikoda.ee/tegevus/noustamine.

_____________________________________________________________________________
Saaremaa vald aitab koos teiste omavalitsustega tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest.
Registrite info põhjal selgus, et seires osalenud kohalikes omavalitsustes oli 8407 potentsiaalselt abivajavat noort, kellega kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajad võivad ühendust võtta. Juhtumikorraldaja täpsustab noore abivajaduse, kontakti võtmisel võib ilmneda, et noor ei vajagi abi.
Tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist.
Tugisüsteemi pakkuvad KOV-id
Potentsiaalsete abivajavate noorte osakaal

__________________________________________________________________________
Mida teha, kui lähedane vajab hooldust?
Kõigepealt tuleb hinnata, millist abi ja kui suures ulatuses isik vajab. Selleks võta ühendust kohaliku omavalitsusega, kus hooldust vajav lähedane rahvastikuregistri andmetel elab, ja anna teada tema abivajadusest.
Lepi sotsiaaltöötajaga kokku, millal ja kuidas ta abivajaduse hindamise teeb – kas sotsiaaltöötaja tuleb koju, külastab haiglas või on lähedane ise võimeline sotsiaaltöötaja juurde minema.
Hindamise tulemusel selgub, millist abi ja kui suures ulatuses lähedane vajab, et ta tuleks igapäevaselt toime. Loe edasi >>

_______________________________________________________________________________
Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele
Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA-ga Õigusteenuste Büroo pakub keskmise, raske või sügava puudega inimestele tasuta õigusnõustamise teenust. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel (võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jm kohtumisega õigusnõustamisega). Vajadusel saab nõu ka veebisilla vahendusel (Skype), samuti telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Saaremaal toimub nõustamine Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Pikk 39, Kuressaare) iga kuu viimasel reedel. Vajalik on eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefondel 601 5122, 5385 0005.
Vajadusel on võimalus kasutada viipekeeletõlki.
Täpsem info: www.epikoda.ee/oigusnoustamine.

 

Kontakt

Sotsiaalosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-12.00, 14.00-16.00
T 12.00-16.00
K 8.30- 12.00, 14.00-17.30
R 8.30-12.00

Puuetega inimestele tasuta ujumine treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas.
Igal pühapäeval kell 14-16. Registreerimine ei ole vajalik, kaasa ujumisriided, ujumismüts, rätik, pesuvahendid.
NB! Kes vajavad Kuressaares transporti, teada anda neljapäeviti tel 5824 2318.