Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Koosseis:

Esimees - Koit Voojärv
Aseesimees - Vello Runthal                                                          
 
Liikmed:
Silvi Teesalu Ants Kangur
Lia Hanso Jürgo Ots
Ave Väli Imbi Jäe
Merike Rang Kersti Vaga
Jüri Heinlaid Kaie Seil
Aare Rüütel Juta Levin
Ene Vahter Kairit Lindmäe

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne.