Sporditegevuse toetamine

Spordiprojektide toetamise andmise eesmärgiks on Saaremaa valla spordialase tegevuse mitmekesistamine. Oodatud on kõik üritused ja tegevused, mis parendavad Saaremaa inimeste vaimset ja kehalist tervist ning rikastavad aktiivse eluviisi võimalusi!

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 1500 eurot. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud kes on registreeritud või tegutsevad Saaremaa valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste või lepinguliste eesmärkide hulka kuulub valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja spordi arengu toetamine kooskõlas valla spordi arengukava prioriteetidega. 

Taotlemine ja aruande esitamine iseteeninduskeskkonnas.

Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste läbiviimiseks:

  • kogukonna ja valla arengule suunatud sportlike tegevuste või spordisündmuste korraldamine;
  • elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
  • rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine;
  • muu spordialane tegevus.