Suplusvee kvaliteet Kuressaare supelrannas

Kuressaares Ujula abajas asuvas supelrannas võetakse suplusvee kvaliteedi hindamiseks veeproove vähemalt viis korda suve jooksul. Suplusvee kvaliteedi hindamiseks uuritakse Escherichia Coli bakterite (piirnorm 1000 PMÜ / 100 ml) ja soole enterokokkide (piirnorm 100 PMÜ / 100 ml) esinemist vees. Need on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Rohkem infot suplusvee kvaliteedi kohta, sinivetikate ohu ja muu sarnase kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

Terviseamet teostas 29.05.2023 Kuressaare supelrannas paikvaatluse ning tuvastas selle käigus, et supluskoht on hooldatud ja korrastatud, supluskohas on tagatud suplejate ohutus ning nähtavale kohale on paigutatud teave supluskoha valdaja kohta ning muu nõutav teave. Terviseameti otsusega avati suplushooaeg Kuressaare supelrannas alates 01.06.2023.

Veeproovide tulemused 2023

14. august
17. juuli (pH)
15. juuni (pH)
23. mai
19. mai (pH)

Veeproovide tulemused 2022

15. august (pH)
14. juuli (pH)
15. juuni (pH)
17. mai (pH)

Veeproovide tulemused 2021

5. august
13. juuli
16. juuni  (pH)
18. mai

Veeproovide tulemused 2020

12. august
15. juuli
17. juuni  (pH)
18. mai  (pH)

Veeproovide tulemused 2019

26. august
24. juuli  (pH)
19. juuni  (pH)
22. mai  (pH)

Veeproovide tulemused 2018

23. august  (pH)
18. juuli  (pH)
22. juuni  (pH)
24. mai  (pH)
23. mai

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Veekeskkonna peaspetsialist
Meelis Albert
tel 452 5150
meelis.albert@saaremaavald.ee

Nõuded suplusveele ja supelrannale
Veeseadus