Keskkond

Eterniidi- ja asbestijäätmete kogumisring tuleb taas!

Vallavalitsus teavitab, et Saaremaa valla elanikel ja suvilaomanikel on taas võimalik tasuta ära anda vana eterniiti ja muid asbestijäätmeid. Kogumisring toimub 2020. aastal augusti- ja septembrikuus järgmistes kogumispunktides:

  • 18. augustil Torgu teenuskeskuse juures Iide külas; Taritu rahvamaja juures; Läätsa keskuses; Kihelkonna vana vallamaja juures;

  • 20. augustil Mustjala keskuses; Vanamõisa karjääri juures;

  • 25. augustil Karja keskuses; Kärla teenuskeskuse juures, Eikla keskuses;

  • 3. septembril Kallemäe kaupluse juures; Sandla keskuses; Kahtla koolimaja juures;

  • 8. septembril Kõrkvere seltsimaja juures; Kavandi seltsimaja juures; Puka külas endise kaupluse juures; Saikla töökoja juures.

Tasuta võetakse vastu Saaremaa valla kodumajapidamistes tekkinud asbestijäätmeid igas kogumispunktis kell 8.00 – 19.00. Registreerimine toimub kohapeal. Asbestijäätmeid võib viia ka väljaspool oma elukoha piirkonda asuvasse kogumispunkti. Ühest majapidamisest vastuvõetav asbestijäätmete kogus pole piiratud. Ettevõtete asbestijäätmeid vastu ei võeta.

Kokku võetakse vastu kuni 360 tonni asbestijäätmed. Kui kogus täitub oodatust varem, siis viimastes kogumispunktides vastuvõttu ei toimu. Soovi korral võimaldab jäätmete vastuvõtja ka tasulist asbestijäätmete transporditeenust majapidamisest lähimasse kogumispunkti. Teenuse soovist palume teada anda telefonil 5623 3230. Eterniidi kogumisringi viib läbi AS Ragn-Sells ja läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Kalad saavad Saaremaa veekogudes paremad kudemistingimused

Saaremaa valla poolt on ellu kutsutud projekt, mis näeb ette käesoleval aastal veekogude suudmealade avardamise. Projekti „Koelmualade puhastamine Saaremaa vallas" käigus puhastatakse setetest ja taimestikust Kihelkonna, Randküla ja Oitme jõe suudmealad. Samuti puhastakse Laidevahe looduskaitsealal kahte siselahte merega ühendavad kraavid ja Riksu jõel kolm lõiku, mis on pillirooga kinni kasvanud. Leisi jõest võetakse välja paarkümmend suuremat puud.

Pärast suudmete avamist võib oodata, et põhilised siirdekalad, nagu särg, säinas ja haug, hakkavad neid veekogusid taas aktiivsemalt kudemiseks kasutama. Kalade elutingimused ja arvukus paranevad. Kudeojade suudmete puhastustööd toimuvad kalade kudeperioodi ja lindude pesitsushooaja välisel ajal 2020. aasta teises pooles. Tööd teostab Rannainvesteeringute OÜ.

Projekti kogumaksumus on 102 675,71 eurot ja see viiakse täies ulatuses ellu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toel.

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00