Keskkond

Saaremaa valla elanikud saavad tasuta üle anda haljastusjäätmeid

Alates 9. oktoobrist saavad Saaremaa valla elanikud tasuta üle anda haljastusjäätmeid. Teenus on eelkõige suunatud Kuressaare ja selle lähiümbruse elanikele, kellel puudub haljastusjäätmete komposteerimisvõimalus.

Vastuvõtt toimub OÜ Sikassaare Vanametall territooriumil Sikassaares. Vastu võetakse eelkõige puulehti, aga nende hulgas võib olla ka õunu, kastanimune, käbisid ja peenemaid oksi, mis muru riisumisega kaasa tulevad. Ühe leibkonna kohta võetakse tasuta vastu kuni 500 kg haljastusjäätmeid. Sellest suurema koguse saavad üle anda mitme korteriga korteriühistud esitades ühistu elanike andmed.

Haljastusjäätmete vastuvõtt kestab kuni 12. detsembrini 2020 või kuni kampaania käigus vastu võetav kogus täitub. Haljastusjäätmeid saab üle anda tööpäevadel kell 8.00-17.00 ja laupäeviti kell 10.00-15.00. Täiendav info vallavalitsuse keskkonnaosakonnast: bert.holm@saaremaavald.ee, tel 452 5078.

Kalad saavad Saaremaa veekogudes paremad kudemistingimused

Saaremaa valla poolt on ellu kutsutud projekt, mis näeb ette käesoleval aastal veekogude suudmealade avardamise. Projekti „Koelmualade puhastamine Saaremaa vallas" käigus puhastatakse setetest ja taimestikust Kihelkonna, Randküla ja Oitme jõe suudmealad. Samuti puhastakse Laidevahe looduskaitsealal kahte siselahte merega ühendavad kraavid ja Riksu jõel kolm lõiku, mis on pillirooga kinni kasvanud. Leisi jõest võetakse välja paarkümmend suuremat puud.

Pärast suudmete avamist võib oodata, et põhilised siirdekalad, nagu särg, säinas ja haug, hakkavad neid veekogusid taas aktiivsemalt kudemiseks kasutama. Kalade elutingimused ja arvukus paranevad. Kudeojade suudmete puhastustööd toimuvad kalade kudeperioodi ja lindude pesitsushooaja välisel ajal 2020. aasta teises pooles. Tööd teostab Rannainvesteeringute OÜ.

Projekti kogumaksumus on 102 675,71 eurot ja see viiakse täies ulatuses ellu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toel.

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00