« Tagasi

Võhma maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja koostamine

Vallavalitsus teavitab, et Keskkonnaamet on algatanud menetluse Võhma maastikukaitseala moodustamiseks ja kaitse-eeskirja koostamiseks.

Kaitse alla ei võeta uut ala, vaid korrigeeritakse olemasoleva kaitseala piire, täpsustatakse kaitse-eesmärke ning koostatakse kaitse all olevale alale kaitse-eeskiri. Kaitseala jääb kaitse alla sarnastes piirides, samuti ei muutu alal kehtiv kaitsekord rangemaks.

Kaitse-eeskirja eelnõu dokumendid on avalikul väljapanekul 20. novembrist 10. detsembrini 2019.  Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel: www.keskkonnaamet.ee/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjad/kaitse-eeskirjade-avalikustamise-teated. Eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ka Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare). 

Keskkonnaamet kutsub kõiki määruse menetluses aktiivselt osalema. Eelnõu kohta oodatakse 10. detsembriks 2019 põhjendatud kirjalikke parandusettepanekud ja vastuväited Keskkonnaameti Lääne regiooni aadressile Tallinna 22, Kuressaare, 93819 Saare maakond või info@keskkonnaamet.ee.

Eelnõu avalik arutelu toimub 18. detsembril kell 14 Keskkonnaameti Kuressaare kontori saalis.