« Tagasi

Kihelkonna alevikus Pargi põik liikluspinna moodustamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Kihelkonna alevikus Pargi tn 2 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 638934, katastritunnus 30101:003:0331) jagamisel moodustatava transpordimaa katastriüksusele liikluspinna moodustamiseks kohanimega Pargi põik ning selle ruumikuju kinnitamiseks.

Võttes aluseks Pargi tn 2 maaüksuse jagamise skeemi ja riigihalduse ministri 15.01.2016 määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord" § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel määrata liikluspindadele kohanimi ja ruumikuju.