« Tagasi

Lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020-2030 avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et kiitis 29.11.2019 otsusega nr 2178 heaks ja suunas avalikustamisele eelnõu „Saaremaa valla lastekaitse-ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020-2030 koostamise korraldamine".

Avalikustamisperio
odil 3.-16. detsembrini 2019 saab eelnõule esitada kirjalikke ettepanekuid. Ettepanekuid oodatakse Saaremaa Vallavalitsuse nimele aadressil Tallinna 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Avalik arutelu eelnõu tutvustamiseks toimub 10. detsembril kell 16.30 Kuressaare raekojas (Tallinna 2) ja 12. detsembril kell 16.30 Orissaare kultuurimajas aadressil (Kuivastu mnt 37).

Eelnõu_Lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava
Lisa 1_Tegevuskava Lisa 2_Koostamise protsess