« Tagasi

Vallavalitsuse 21.01.2020 istungi päevakord

1. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Mullutu külatee)
2. Reaalservituudi seadmine (Karja küla Spordiplatsi kinnistu)
3. Vallavara tasuta kasutamise lepingu lõpetamine ja lepingu muutmine (Lossi 1 ruumid)
4. Vallavara üürilepingu lõpetamine (taksopeatus Tallinna tn 11 ees 2 kohta)
5. Vallavara üürile andmise enampakkumise korraldamine (taksopeatus Tallinna 11 maja ees 2 kohta)
6. Lihthanke „Mahtuniversaali kasutusrent" korraldamine
7. Konkursi lõpetamine (haljastuse peaspetsialist)
8. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Roobaka küla; Karja küla; Parasmetsa küla; Mätja ja Tareste külad; Murika, Pammana, Soela külad; Metsküla; Veske küla; Laugu küla; Ohtja küla; Mustjala küla; Mäebe küla; Uuemõisa küla; Veeriku küla; Toomalõuka küla)
9. Mittetulundustegevuse 2019. a toetuse kasutamise aruande kinnitamine (MTÜ Roobaka Küla Selts)
10. Tegevustoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts; MTÜ Pihtla Lapsed; MTÜ Saarekülade Selts)
11. Projektitoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Kultuuriselts Kevade)
12. Hajaasustuse programmi 2019. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Siiksaare Ansu talu; Rahu küla Vainu; Suurna küla Tohvri talu)
13. Saaremaa Vallavalitsuse 26.03.2019 korralduse nr 370 „Saaremaa valla hariduse arengukava 2020 - 2030 koostamise korraldamine" muutmine
14. Projektimeeskonna moodustamine
15. Katastriüksuste jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Jõe küla Välja-Aadu; Mätasselja küla Põlluotsa; Tõrise küla Altmäe; Tagavere küla Oti ja Peetri; Sepa küla Sarapiku ja Kopli; Kuressaare Nurmenuku tn 1; koha-aadresside korrastamine Saaremaa vallas)
16. Riigihanke „Lemmikloomade varjupaiga teenuse osutamine Saaremaa vallas" korraldamine
17. Sundvalduse seadmine (Muratsi küla Salumäe tee)
18. Vaide lahendamine