« Tagasi

Saaremaa Vallavalitsuse teavitused seoses koroonaviiruse leviku ja lasteaedade sulgemisega

1. Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga on 1. maini suletud kõik Saaremaa valla koolid, lasteaiad ja paljud teised vallavalitsuse hallatavad asutused. Ajutise sulgemise perioodil Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasu säilib. Juhul, kui Vabariigi Valitsuselt tulevad uued otsused või olukord oluliselt muutub, arutab vallavalitsus töötasu küsimust uuesti, teavitades hallatavaid asutusi.

2. Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga on 1. maini suletud kõik Saaremaa valla munitsipaallasteaiad. Ajutise sulgemise perioodil on lapsevanemad lasteaiatasust vabastatud.

3. Esmaspäevast, 16. märtsist on avatud Kuressaare Rohu lasteaias valverühm, et pakkuda lastehoiuvõimalust ennekõike nendele peredele, kelle vanematel ei ole töökohustuste tõttu teisi võimalusi ja kes tagavad meile kõigile teenust meditsiini-, sotsiaal-, politsei-, kaubandus-  jt olulistes valdkondades. Vallavalitsus palub seda võimalust kasutada äärmisel vajadusel! Valverühm on avatud kl 7.30-18.00 ning mõeldud ka teiste lasteaedade eri vanusegrupis lastele. Lasteaeda tulles ei tohi ei lapsel ega tema pereliikmetel olla haigustunnuseid (köha, nohu, palavik). Kontaktisikud: Anne Maripuu (anne.maripuu@kuressaare.ee), Maiu Raun, (maiu.raun@saaremaavald.ee).