« Tagasi

15. märtsist algab esimese klassi taotluste vastuvõtt

Saaremaa vallavalitsus alustab 15. märtsist taotluste vastuvõttu järgmise, 2020. aasta septembrist algava õppeaasta esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramiseks. 

Lapsevanem saab esitada taotluse oma lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt valla hariduse registrite keskkonna kaudu või paberkandjal (blanketi leiad siit või kohapeal vallavalitsuse  haridus- ja noorsootööosakonnast).  Paberil täidetud blankett tuleb allkirjastada ja esitada kas vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnale (Tallinna tänav 10, Kuressaare). 

Tulenevalt koroonaviiruse leviku riskist palume eelistada elektroonilist taotlemist või jätta paberkandjal taotlus vallavalitsuse välisukse juures olevasse postkasti.

Elukohajärgse kooli määramise taotluste vastuvõtt kestab 15. märtsist kuni 31. märtsini. Kõik õigeaegselt, ka paberkandjal esitatud taotlused registreeritakse ühtses hariduse registrite keskkonnas ning pärast 31. märtsi algab taotluste läbivaatamine. Loomulikult saab esimesse klassi minevale lapsele taotleda koolikohta ka pärast 31. märtsi, kuid siis määratakse lapsele koolikoht võttes arvesse vabade kohtade olemasolu koolis.

Elukohajärgse kooli määramise taotlusega koos saab lapsevanem esitada ka taotluse ranitsatoetuse väljamaksmiseks, mille suuruseks on tänavu 200 eurot iga esmakordselt koolimineva lapse kohta. Ranitsatoetused makstakse välja septembrikuus, pärast seda kui koolid on laste õppima asumise andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud.

Rahvastikuregistri veebruarikuu andmeil elab Saaremaa vallas 354 last, kes jõuavad sügisel koolikohustuslikku ikka või kelle koolikohustuse täitmise algust on eelmisel kooliaastal pikendatud.