« Tagasi

Saarele siseneda või siit väljuda saab inimene üks kord

Saaremaa kriisikomisjon sai täna, 16. aprillil Riigikantseleilt vastuse, milles on täpsustatud saarte ja Mandri-Eesti vaheliste liikumispiirangute tõlgendust. Kui inimese elukoht asub saarel ja töökoht mandril või vastupidi, siis nende vahel liikumisel tuleb inimesel valida, kus ta viibida soovib.
Saarele siseneda või saarelt väljuda saab inimene üks kord ja liikumisvabaduse piirangu kehtivuse ajal tal tagasipöördumise õigust ei ole. Piirang on vajalik nii saartel kui ka mandril elavate inimeste tervise kaitseks ja viiruse leviku võimalikult tõhusaks takistamiseks.

Kriisikomisjoni esimehe Madis Kallase sõnul on eelkõige tekitanud küsimusi elukoha mõiste tõlgendamine. Riigikantselei seisukoha järgi tuleb üldjuhul aluseks võtta inimese tegelik elukoht, aga inimese soovil tuleb lähtuda rahvastikuregistrisse kantud andmetest.
„Kui praegu Tallinnas olev pere soovib sõita Saaremaale ja vähemalt üks pereliige on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa valla elanik, siis on neil võimalik siia tulla," selgitas Kallas ja lisas: „Kuid Saaremaalt tagasi Tallinnasse ei saa nad enne liikumispiirangute lõppu."

Madis Kallas rõhutas ka, et kui inimene lahkus Saaremaalt pärast 16. märtsi seoses töötamisega mandril ja soovib tulla tagasi oma elukohta Saaremaal, siis enne liikumispiirangute lõppu ta seda teha ei saa. „Eriolukorra juhi kehtestatud piirangu üldine mõte on vähendada inimeste liikumist saarte ja Mandri-Eesti vahel, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut," rääkis Kallas.

Eriolukorra juht kehtestas 14. märtsi 2020 korraldusega nr 30 liikumisvabaduse piirangud Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil.

Riigikantselei kinnitusel on korralduses nimetatud erandite eesmärk võimaldada eelkõige liikuda meditsiinipersonalil ja toimida kaubaveol, mitte lubada inimeste korduvat sõitmist saarte ja mandri vahel.
Samuti ei ole korralduse eesmärgiga kooskõlas see, et inimene muudab mitu korda rahvastikuregistris olevat elukohta või kasutab korduvalt mandril või saarel asuvat teist elukohta põhjendusena kahe koha vahel regulaarseks liikumiseks.