Vallamajade töökorraldus ja kodanike vastuvõtt alates 18. maist

Seoses eriolukorra lõppemisega on alates 18. maist avatud vallavalitsuse Kuressaares asuvad hooned, kuid töö on korraldatud nii, et maikuu lõpuni on igas ruumis korraga tööl üks teenistuja. Samuti on kohal Lossi tänav 1, Tallinna tänav 10 ja Marientali tänav 27 hoonetes infosekretärid. Avatud on ka raekoda, kus volikogu poolel on vaheldumisi kohal üks töötaja. Valla teenistujad ja külalised peavad jätkuvalt arvestama 2+2 reeglist tulenevate piirangutega. 

Taas saab Lossi tänaval teha rahvastikutoiminguid – registreerida end valda sisse või vallast välja, anda avaldusi abielu registreerimiseks või lahutamiseks ning panna kirja lapse sünd.

Rahvastikutoimingute kõrval huvitab vallakodanikke enim sotsiaalosakonna töökorraldus. Kuni 31. maini võtavad Tallinna tänava vallamajas sotsiaaltööspetsialistid inimesi vastu tavapärastel vastuvõtuaegadel vähendatud koosseisus. Järjekorra vältimiseks soovitame vastuvõtuaeg spetsialistiga eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.
Sotsiaaltööspetsialistid maapiirkondades ning lastekaitsespetsialistid võtavad inimesi vastu vaid eelneval kokkuleppel. 

Teenuskeskused on avatud samadel põhimõtetel kui Kuressaare hooned ehk korraga on ühes ruumis maikuu lõpuni tööl üks inimene. Sotsiaaltööspetsialistid võtavad kodanikke vastu üksnes eelneval kokkuleppel, muul ajal töötavad nad kodukontoris.