« Tagasi

Avaneb kodude kohandamise taotlusvoor

Alates  21. maist kuni 4. juunini on avatud eluruumide kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2020. aasta taotlusvoor. Eluruumi kohandamist saab taotleda Saaremaa valla kodanik, kelle eluruum vajab kohandamist tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu.  Meetmes toetatakse eluruumi ümberehitust  liikumise, hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks.

Kohandatav eluruum peab olema kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht ning kohanduse vajaja enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel, mis tagab õiguse asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis aastat pärast kohanduse planeeritud lõpetamist. Juhul, kui kohandatav eluruum ei kuulu kohanduse saajale endale, on vaja esitada eluruumi omaniku, kaas- või ühisomandi puhul kaas- või ühisomanike kirjalik nõusolek kohanduse tegemise lubamise kohta.

Täiendav info ja taotlemine