« Tagasi

Anna teada tublist täiskasvanud õppijast, õppijasõbralikust tööandjast, koolitajast

Jätkuvalt saab täiskasvanud õppija nädala raames esitada kandidaate Saare maakonnast aasta õppija, õpiteo, õppijasõbralikku tööandja ja koolitaja kategooriatesse. Kandidaate oodatakse 7. juunini 2020.

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka kolmandas sektoris. Kandidaate võivad tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Organisatsioonid ja isikud võivad kahe soovitaja olemasolul tunnustust taotleda ka ise. 
 
Tunnustatute valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja üleriigilisel. Iga maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator esitab vabariiklikuks tunnustamiseks nelja kategooriasse kandidaadid, kelle hulgast koolitusorganisatsiooni ETKA Andrase komisjon valib aasta õppija, aasta õpiteo, aasta õppijasõbraliku tööandja ja aasta koolitaja. 
 
Esita Saare maakonna kandidaat/kandidaadid siin: https://andras.ee/tunnustamine.