« Tagasi

Saaremaa esimene ühtne üldplaneering ootab ettepanekuid

Vallavalitsus annab teada, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid, ideid.
 
Saaremaa vallas on praegu 22 erineva sisuga üldplaneeringut. Uue, koostatava üldplaneeringuga jääb Saaremaal kehtima üksainus üldplaneering, mis hõlmab kogu valla haldusterritooriumi (2718 km2 ). 
Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse kõige tähtsam töövahend ruumilise arengu kavandamisel. Ruumilise planeerimise põhiline ülesanne on aidata kõikidel osapooltel kokku leppida Saaremaa maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes. Holistilise ruumilahenduse koostamisel tuleb tasakaalustatult arvestada majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja loodusliku arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi terviklikult.
 
Praegu kehtivad üldplaneeringud loovad sama valla elanikele väga ebavõrdseid olukordi. Näiteks ühes piirkonnas peab päikesepaneelide püstitamiseks läbi viima arhitektuurikonkursi ja koostama detailplaneeringu, teises piirkonnas vaid detailplaneeringu ja kolmandas kohas peavad päikesepaneelid lihtsalt sobituma keskkonda. 
 
Või siis ühes piirkonnas peab elamud ehitama üksteisest minimaalselt 30, teises 50 ja kolmandas 100 meetri kaugusele. Mitmekesisus küll rikastab, kuid tänased planeeringud ei arvesta meie tõelist keskkonda, vaid erinevused on tingitud eelkõige üldplaneeringute valmimise ajast ja selle aja ruumilise planeerimise trendidest. Meil on nii kümne kui ka kahekümne aasta vanuseid üldplaneeringuid. Uus üldplaneering on võtnud eesmärgiks ühtlustada tingimusi ja lähtuda eelkõige piirkondade looduslikest eripäradest.
 
Üldplaneeringu eskiislahenduse materjalide ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga saab tutvuda SIIN või paberkandjal vallavalitsuses koha peal (Tallinna 10, Kuressaare). Ettepanekuid saab esitada 29. juulini kirjalikult kas e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või postiaadressile Tallinna 10, Kuressaare. 

Üldplaneeringu väljapaneku lõppedes korraldatakse üle Saaremaa tulemuste avalikud arutelud. Arutelud toimuvad:   
31. juulil kl 16 Torgu teenuskeskuses
31. juulil kl 19 Salme rahvamajas
3. augustil kl 16 Valjala rahvamajas
3. augustil kl 19 Laimjala rahvamajas 
4. augustil kl 16 Kihelkonna rahvamajas
4.  augustil kl 19 Mustjala rahvamajas
5. augustil kl 16 Pärsama rahvamajas
5. augustil kl 19 Tornimäe rahvamajas 
6. augustil kl 16 Pihtla teenuskeskuses
6. augustil kl 19 Orissaare kultuurimajas
7. augustil kl 16 Kuressaare kultuurikeskuses
10. augustil kl 16 Kärla rahvamajas
10. augustil kl 19 Lümanda majas
11. augustil kl 16 Aste rahvamajas
 
Kontaktisikud:
Katrin Kuusk, tel 452 5093, e-post katrin.kuusk@saaremaavald.ee,
Kätlin Kallas, tel 452 5094, e-post katlin.kallas@saaremaavald.ee
Mark Grimitliht, tel 4525044, e-post mark.grimitliht@saaremaavald.ee
Infot saab küsida ka teenuskeskustest