« Tagasi

Vallavalitsuse 28. juuli 2020 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
2. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine
3. Külavanema kinnitamine (Kärla piirkond Käesla küla)
4. Sihtfinantseerimislepingu muutmine (Soela, Pammana ja Murika külade leping)
5. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (Kuressaare Edukontor)
6. MTÜ-le Muhu Merepääste Selts raha eraldamine maakondlike ürituste korraldamiseks
7. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
8. Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020. a korralduse nr 2-3/1316 „Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine" kehtetuks tunnistamine
9. Avalike ürituste lubade andmine (Nasva Lestakohvikutepäev; Kärla Triip eri; Saaremaa Toidufestival)
10. Sundvalduse seadmine (Kärla Kooli põik; Kaarma piirkond Pähkla küla Ranna talutee)
11. Vallavara üürilepingu sõlmimine (Kuressaare Lossi 11 Castello esine tänavamaa; Kuressaare Lossi 9 esine tänavamaa)
12. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Kihelkonna piirkond Abaja küla Laskeraja kinnistu; Mustjala piirkond Panga küla Pritsikuuri kinnistu)
13. Sõidukikaardi väljastamine
14. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kärla piirkond Kogula küla Viimiku; Pihtla piirkond Pihtla küla Põlismetsa)
15. Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine /volikogu otsuse eelnõu/
16. Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine /volikogu otsuse eelnõu/
17. Kuressaare linnas Kohtu tn 29a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine /volikogu otsuse eelnõu/
18. Sõrve-Hindu külas Neeme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine /volikogu otsuse eelnõu/