« Tagasi

Vallavalitsus kutsub üles ettevaatlikkusele

Saaremaa Vallavalitsus arutas 4. augusti nõupidamisel COVID-19 viiruse levikuga seotud ohtusid ja riske ning valmisolekut võimalikuks teiseks laineks. Ehkki enam kui kahe kuu vältel ei ole Saaremaal uusi haigusjuhtumeid esinenud, kutsub vallavalitsus üles ettevaatlikkusele, sest paraku ei ole viirus kusagile kadunud.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk märkis, et koroonaviiruse võimaliku uue puhangu saavad saarlased ära hoida üheskoos, pidades viiruse leviku tõkestamisel kinni nüüdseks juba üldlevinud soovitustest. Samuti tõdeti, et siiski ollakse Saaremaal ka uueks sarnaseks kriisiolukorraks oluliselt paremini valmis, kui nendes piirkondades, kus viirus seni levinud pole. Lisaks on vallavalitsusel kevadisest kriisiajast olemas isikukaitsevahendite varud.

„Oluline on pesta hoolikalt käsi ja vältida rahvarohkeid kohti. Üritusi ja ka väiksemaid sündmusi tasub korraldada välitingimustes, kus inimesed saavad liikuda hajutatult ja ka viirus nii kergesti ei levi," kordas vallavanem peamisi soovitusi. „Äärmiselt oluline on, et inimesed, kes on tulnud välisreisilt või puutunud kokku haigustunnustega inimesega, võtaksid eneseisolatsiooni nõuet täie tõsidusega," rõhutas Tuisk.

Kuressaare haigla ravijuht dr Edward Laane sõnas, et haigla kutsub üles ennekõike ettevaatlikkusele. „Põhjust selleks annab Tartu viiruskolle ja teadaolevalt ei peeta kinni isolatsiooninõuetest – paraku muudab see uue laine ärahoidmise aina keerulisemaks," nentis Laane. Kuressaare haiglas ja sealses hooldekodus on ettevaatusabinõuna karmistatud külastusreegleid ning vallavalitsus karmistab külastusi ka oma hooldekodude puhul. Olukorras, kus Saaremaal ei ole nakatunuid lisandunud, muid täiendavaid soovitusi ega piiranguid ei rakendata. Eesseisvate ürituste osas soovitab vallavalitsus inimeste teadlikkuse tõstmisel kaasata ka artiste, kes saavad kutsuda publikut üles käituma vastutustundlikult nii enda kui ka teiste suhtes.

Lasteaedade ja koolide töös praegu erisusi ette ei nähta, küll aga on pandud rõhku infotehnoloogilistele lahendustele, et olla paremini valmis koduõppeks, juhul kui selleks peaks vajadus tekkima.

Vallavalitsus hoiab end viiruse leviku infoga kursis ning olukorra halvenedes on valmidus kriisistaap kiirelt uuesti kokku kutsuda. Iganädalaselt arutakse COVID-19 levikuga seonduvat valitsuse nõupidamise päevakorras.