« Tagasi

Saaremaal alustatakse inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi juurutamist

Saaremaa vald koostöös Muhu ja Ruhnu vallaga, Kuressaare Haigla SA ja piirkonna perearstidega alustab inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamist.

Suve alguses kuulutas sotsiaalministeerium välja konkursi, kuhu olid ühistaotlejatena oodatud kohalikud omavalitsused, piirkonda teenindav haigla ja vähemalt viis perearsti, kes on perioodil oktoober 2020 kuni detsember 2021 valmis koostöös ellu viima inimesekeskset koordinatsioonimudelit. Tegemist on hoolduskoordinaatori pilootprojekti jätkuga.

Praegu toimivad sotsiaal- ja tervishoiusüsteemid enamasti selliselt, et kui inimene vajab tuge mõlemast valdkonnast, siis võib vajaliku abi leidmine jääda abivajaja või tema lähedaste õlule. Koordinatsioonimudeli eesmärgiks on, et mitme valdkonna toe vajadusega inimene saaks abivajaduse ilmnemise korral võimalikult vara vajadustele vastavat tuge ning et erinevad valdkonnad töötaksid koos ühiste eesmärkide nimel.

Saaremaa vald esitas konkursile ühistaotluse koos Ruhnu ja Muhu vallaga, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare Perearstikeskus OÜ, Perearst Anu Krischka, Perearst Sille Väli OÜ, Permer OÜ, Salme Perearstikeskus OÜ ning Osaühing Muhu Perearstikeskusega. Lisaks meile hakkavad koordinatsioonimudelit riigi toel rakendama partnerite kooslused Tallinnast, Raplamaalt, Lääne-Viru- ja Järvamaalt, Viljandi linnast ja Viljandi vallast ning Tartu linnast. Konkurss on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning kuue taotleja toetuseks eraldatakse 425 345 eurot, millest 59 996,64 eurot on planeeritud Saare maakonnas mudeli rakendamiseks.

Soovitud tulemus on projekti jooksul sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna partneritega jõuda selgete kokkulepeteni rollijaotuse osas ning kokkulepitud mudelit testida nii, et kõik kitsaskohad saaksid läbi proovitud ja projekti lõppedes oleks toimiv koostöömudel meie maakonna inimeste jaoks olemas.