« Tagasi

Hooldekodude külastused tuleb ette registreerida

Saaremaa Vallavalitsus toonitab, et arvestades viimase kahe nädala COVID-19 haigestumuskordaja tõusu tuleb hoolega kaaluda hooldekodude külastamise vajadust. Kui on võimalus, siis soovitab sotsiaalosakond praegusel äreval ajal külastused edasi lükata.

Külastamisel kehtivad omakorda ka piirangud. Sealhulgas on kõige olulisem meeles pidada, et külastused saavad toimuda vaid etteregistreerimisega ning kanda tuleb maski. Täpsemate piirangute kohta saab küsida hooldekodudest numbritel:

 • Muhu Hooldekeskuse
  SA nõukogu 12.11.2020 otsusega on külastamine peatatud perioodiks 13.-30. november 2020
  juhataja 5554 8443
 • Kihelkonna Hooldekodu
  üldtelefon 454 6551
  juhataja 5661 6947
 • Pärsama Hooldekodu
  uus osa 452 6008
  vana osa 4526 104
  juhataja 457 3536
 • SA Hooldekodu Saaremaa Valss
  tegevusjuhendaja 5886 5730
 • Kuressaare Haigla SA Hooldekodu
  hooldekodu juhataja 5919 4513