« Tagasi

RMK teavitus planeeritavatest töödest riigimetsamaal Tuhkana KAH alal

Vallavalitsus edastab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teavituse planeeritavatest töödest riigimetsamaal Tuhkana kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alal.

Riigimetsas on kümne aasta kava alusel planeeritud teha kvartal QE012 eraldus 4 aegjärkset raiet, QE012 eraldusel 14 uuendusraiet ja QE012 eraldus 11 harvendusraiet 2021. aasta märtsis ja aprillis. Metsaosad, kus raiet planeeritakse, on lisatud kaardile.

Planeeritavaid raieid on RMK valmis tutvustama huvilistele, oodates neid arutelule Tuhkana tee ja Ranna tee ristmikul 23. novembril 2020 algusega kell 14.00.