« Tagasi

Vallavolikogu istung 20. novembril 2020

Saaremaa Vallavolikogu 20.11.2020 istungi, mis toimub algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas, päevakorras on:

 1. Saaremaa Vallavolikogu 3. novembri 2017. a otsuse nr 11 „Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
 2. Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve (1. lugemine)
 3. Saaremaa Vallavolikogu 12. oktoobri 2018. a määruse nr 54 „Saaremaa valla arengukava 2019–2030" muutmine
 4. Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2021–2024
 5. Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020. a otsuse nr 1-3/17 „Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2019–2030 tegevuskava aastateks 2020–2023 kinnitamine" muutmine
 6. Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamise algatamine
 7. Saare maakonna turismi arengustrateegia koostamise algatamine
 8. Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava koostamise algatamine
 9. Mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism liikmeks astumine
 10. Eraüldhariduskoolidele tegevuskulutoetuse andmise tingimused ja kord
 11. Loa andmine Mantika OÜ-le kinnisasjade omandamiseks
 12. Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 8 „Raieloa andmise kord" muutmine
 13. Hoonestusõiguse seadmine
 14. Informatsioon