« Tagasi

Vallavalitsuse hallatavates asutustes peatub huviharidus ja -tegevus 16. veebruarist

Esmaspäeval, 15. veebruaril võttis Saaremaa Vallavalitsus vastu korralduse, millega peatatakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks teisipäevast, 16. veebruarist vähemalt kaheks nädalaks vallavalitsuse hallatavates asutustes sisetingimustes noorte ja täiskasvanute huviharidus, -tegevus ja noorsootöö. Piirang ei kehti meistriliiga ning Eesti koondise tasemel treeningute ja võistluste kohta, mis on reguleeritud Vabariigi Valitsuse korraldusega.

Huvihariduse ja -tegevuse kohatasu arvestamine vaadatakse täiendavalt üle märtsikuu arvete väljastamisel, lähtudes piirangute kehtimise perioodist ja selle ajal distantsõppe korraldamise võimalusest.

Vallavalitsus vaatab kehtestatud meetmed ja piirangud üle kahe nädala möödumisel. Kui tegevus seda võimaldab, saab vahepeal huvihariduse andmist jätkata distantsõppe vormis ja kasutada huvitegevuste läbiviimiseks välitingimusi.

15. veebruaril lisandus Terviseameti andmetel Saaremaa valda 6 koroonaviirusesse nakatunut. 14. veebruaril oli uusi nakatunuid Saare maakonnas 37 ja Saaremaa vallas 35 ning 13. veebruaril vastavalt 38 ja 37. Kuressaare Haiglas oli 14. veebruari hommiku seisuga ravil 9 COVID-19 positiivset patsienti.

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul on viimastel nädalatel koroonaviiruse leviku näitajad Saaremaal märkimisväärselt tõusnud, mistõttu peab vallavalitsus vajalikuks võtta nakatumise edasise leviku tõkestamiseks kasutusele täiendavad piirangud. „Soovime kaitsta Saaremaa elanike tervist ning hoida ära riskirühmade ja hooldekodude elanike haigestumist, mistõttu peatame ajutiselt sisetingimustes huvihariduse ja huvitegevuse ning noorsootöö," ütles Tuisk.  Ehkki vallavalitsuse korraldus puudutab vallale kuuluvates ruumides toimuvat, loodab vallavanem, et oma tegevust piiravad ka eraspordiklubid ja teised huvitegevuse korraldajad. „Koroonaviiruse leviku peatamiseks on vaja koostööd ja iga inimese vastutustundlikku käitumist, mis algab siseruumides maski kandmisest ning igapäevaste kontaktide viimisest miinimumini" lisas ta.

TÄIENDUS: Teisipäevast, 16. veebruarist kuni nädala lõpuni on töötaja positiivse koroonatesti tõttu suletud Salme lasteaed. Salmel jääb avatuks lastehoid üksnes nendele peredele, kellel muud võimalused laste päevaseks järelevalveks puuduvad. Lisaks on töötajate haigestumise tõttu suletud Valjala Lasteaia Sipelgate rühm ja Kuressaare Pargi Lasteaia Koerliblikate rühm.

Esmaspäeva, 15. veebruari seisuga on alanud nädalal Terviseameti otsusel distantsõppele suunatud õpilasi Saaremaa neljas koolis: Saaremaa Ühisgümnaasiumis ja Kuressaare Gümnaasiumis ning Pihtla Koolis ja Lümanda Põhikoolis. Lisaks on suletud Kesklinna Eralasteaed Naerusuu, Pihtla Kooli lasteaiaosa ja Kärla Lasteaia üks lasteaiarühm.

Saaremaa Ühisgümnaasiumis on õpilased alates 5. klassist saadetud koolivaheaja alguseni e-õppele. Erandiks on 9. klassid, samuti toimuvad vastavalt kokkuleppele üksikud konsultatsioonid ja kontakttunnid. Koolimajas jätkavad õppetööd need 1.–4. klasside ja väikeklasside õpilased, keda pole varasemalt distantsõppele saadetud. 

Kuressaare Gümnaasiumis on 15. veebruarist distantsõppel üks 4. klass. Lisaks on koolivaheaja alguseni õppetöö ümber korraldatud e-õppena ühes 3. klassis ning ettevaatusabinõuna ka ühes 1. klassis, ühes 2. klassis, ühes 4. klassis, ühes 5. klassis ja ühes 7. klassis.

15. veebruarist jäid distantsõppele Pihtla kooli 24 õpilast ja Lümanda kooli 5.–9. klassi õpilased, kes naasevad kooli uue õppeveerandi alguses 1. märtsil.

Kärla lasteaia praegu suletud rühm avatakse esmaspäeval, 22. veebruaril, Naerusuu lasteaed 25. veebruaril ja Pihtla Kooli lasteaiaosa 1. märtsil.

Kuna olukord muutub kiiresti, siis täpsustub jooksvalt ka distantsõppele jäämise ja kooli naasmise info.