« Tagasi

Ida-Saaremaa kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid saab tasuta üle anda ka Orissaares

Alates veebruari algusest ei saa Saaremaa valla elanikud Maasi jäätmejaamas enam ohtlikke jäätmeid tasuta üle anda, mistõttu korraldatakse Ida-Saaremaa kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete tasuta vastuvõttu kuni aprilli lõpuni kogumisringina. Ohtlike jäätmete vastuvõtt toimub 27.02, 13.03, 27.03, 10.04 ja 24.04 kõikidel päevadel kell 10.00-14.00 Orissaare COOPi parklas aadressil Kuivastu maantee 30.

Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja vastuvõtjale teada anda, mis aadressilt jäätmed pärinevad. Tasuta vastu võetav ohtlike jäätmete kogus on piiratud. Sortiment ja piirkogused on toodud tabelis. Kõikidel Saaremaa valla elanikel on samal ajal võimalik ohtlikke jäätmeid tasuta üle anda ka Sikassaare Vanametalli territooriumil Sikassaares kuuel päeval nädalas.

Jäätmeliik

 Tasuta vastu võetav kogus

põllumajanduskemikaalid, väetised

 kuni 20 kg

vanaõli

 kuni 20 kg

värvid ja liimid

 kuni 20 kg

ohtlike ainetega saastunud pakendid

 kuni 10 kg

ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

 kuni 10 kg

happed

 kuni 5 kg

lahustid

 kuni 5 kg

leelised

 kuni 5 kg

pestitsiidid

 kuni 5 kg

õlifiltrid

 kuni 5 kg

ravimid

 kuni 1 kg

elavhõbedat sisaldavad jäätmed (v.a elavhõbedalambid)

 kuni 0,1 kg