Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (28. veebruar)

Pühapäeval, 28. veebruaril lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 40 positiivset koroonatesti tulemust – neist kõik Saaremaa valda. Eestis oli 28. veebruaril esmaseid positiivseid teste kokku 1201. Kuressaare Haiglas oli pühapäeva hommiku seisuga ravil 21 COVID-19 positiivset patsienti, üks eakas patsient suri.

Päev varem, 27. veebruaril oli uusi nakatunuid maakonnas kokku 105 – selles kajastuvad mitme päeva testide tulemused. Valdavalt on nakatumised seotud kontaktidega pere- või sõpruskonnas ja töökohal, kuid paljudel juhtudel on nakkuse allikas teadmata või selgitamisel ning seetõttu on oluline, et vältimatud kontaktid saaksid viidud miinimumini. Eestis tervikuna on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 988,88, Saare maakonnas on vastav näit 1708.

Arvestades nakatumisjuhtude kasvu toimus täna, 28. veebruaril kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) erakorraline koosolek. Komisjon pöördus juba 19. veebruaril Saaremaa ettevõtjate poole, paludes müügi- ja teenindussaalides pöörata suuremat tähelepanu suu ja nina katmise kohustuse täitmisele ning täna saatis vallavanem Mikk Tuisk pöördumise Vabariigi Valitsusele, et ettevõtjatel oleks kohustuslik teostada selle nõude täitmise üle kontrolli. Täiendavalt kutsub vallavalitsus ettevõtjaid lähiajal veebikoosolekule, et kitsaskohad ühiselt läbi arutada.

Mikk Tuisk selgitas, et praegu on osade ettevõtjate tagasiside olnud paraku leige ning endiselt ei pea märkimisväärne hulk inimesi avalikes siseruumides suu ja nina katmise kohustusest kinni. „Sellega rikutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuet ning ettevõtjal on õigus maski mittekandva kliendi teenindamisest keelduda," märkis Tuisk, lisades, et Vabariigi Valitsusele saadetud pöördumisega soovitakse ettevõtjatele kehtivate piirangute täitmisel tuge saada.

Lisaks saadeti pöördumine ka Eesti Haigekassale palvega saada täpsemat infot Saaremaa vallas järgmisena kavas olevate vaktsineerimiste kohta.

Kriisistaap koguneb taas homme, 1. märtsil ning ühe peateemana esitab vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond ettepanekud haridusasutuste edasiste piirangute osas.

Üleriigiliste piirangute info on leitav kodulehelt www.kriis.ee ning Saaremaa vallavalitsuse poolt koostatud ülevaated on koondatud valla kodulehel koroonaviiruse teemalehele.