« Tagasi

Avatud on pühakodade tegevustoetuse taotlusvoor

Tänasest, 5. aprillist kuni 30. aprillini on avatud pühakodade tegevustoetuse 2021. aasta taotlusvoor. Pühakodade tegevustoetuse andmise eesmärk on sakraalhoonete ja seda ümbritseva taristu hooldamise ja heakorra tööde toetamine, sh sakraalhoonete pisiremont, niitmine, trimmerdamine, lumekoristus ning erinevate kogudustega seotud sündmuste korraldamine koguduse ja kogukonna heaks. Taotlusvooru kogusumma on 38 000 eurot. Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste läbiviimiseks:

  1. hoonete pisiremont ja hooldus; 

  2. sakraalhoonete ja seda ümbritseva taristu hooldamine ja heakorra tööd;

  3. kogudusega seotud või kogukonnale suunatud sündmuste korraldamine.

Taotlus koos lisadega tuleb esitada allkirjastatult e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressile Tallinna 10, 93819 Kuressaare märgusõnaga "Pühakodade tegevustoetus".

 

Kuni 15. aprillini on avatud ka pühakodade parendamise toetuse 2021. aasta taotlusvoor. Toetuse andmise eesmärk on pühakodade säilimise tagamine ehk avariiliste pühakodade remontimine, samuti sakraalarhitektuuri ja kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine. Taotlusvooru kogusumma on 160 000 eurot.