« Tagasi

Vallavalitsuse suunised seoses gümnaasiumiastmete sulgemisega KGs ja SÜGis

Abivallavanem Helle Kahm saatis täna, 6. aprillil Saaremaa vallavalitsuse kui kooli pidaja esindajana Kuressaare Gümnaasiumi ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktoritele kirja suunistega, kuidas toimida õpetajatega, kelle tööd mõjutab gümnaasiumiastme sulgemine käesoleva õppeaasta lõpus. Kuna mõlemad koolid jätkavad üksnes põhihariduse andmist, on tekkinud tööõiguslikud küsimused, milles haridusasutused tööandajatena ja õpetajad töötajatena on kohati eriarvamusel.

Nimelt on vallavalitsus seisukohal, et tänane kehtiv seadusandlus toetab tõlgendust, et töötajale, kellele küll pakutakse tööandja poolt võimalust jätkata senise tööandja juures, kuid kes tulenevalt töö sisu olulisest muutumisest ei ole nõus seda pakkumist vastu võtma, tekib koondamissituatsioon. Teisisõnu, kuna Kuressaare Gümnaasiumi ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiosade sulgemisega kaasnevad ümberkorraldused, mis võivad õpetaja töö sisu oluliselt muuta, palub vallavalitsus õppeasutuste juhtidel kaaluda töötajale soodsama lahenduse pakkumist (sh koondamine) olukorras, kus vallavalitsuse hinnangul seadus selleks võimaluse annab.

Kuressaare Gümnaasium ning Saaremaa Ühisgümnaasium jätkavad järgmisest, 2021/22 õppeaastast vastavalt Kuressaare Nooruse Koolina ning Kuressaare Hariduse Koolina. 1. septembril 2021 alustab uue koolina tööd Haridus-ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv Saaremaa Gümnaasium (asukohaga Väljaku tänav 8, Kuressaare). Õppetöö toimub uues koolis vaid gümnaasiumiastmes ehk 10.–12. klassis.