« Tagasi

Selgunud on pühakodade parendamise toetuse saajad

Saaremaa vallavalitsuse 4. mai 2021 istungil kinnitati 2021. aasta pühakodade parendamise taotlusvoorust toetuse saajad. Tähtaegselt esitati 17 taotlust kogusummas 397 130,60 eurot, taotlusvooru maht oli 160 000 eurot. Vallavalitsus kinnitas hindamiskomisjoni ettepaneku eraldada täismahus toetus 5 taotlejale ja osalises mahus samuti 5 taotlejale. Taotlusvooru piiratud vahendite tõttu ei eraldatud toetust 7 taotlejale.

Täismahus toetatud projektid:

Taotleja

Projekt

Toetussumma eurodes

EELK Mustjala Anna Kogudus

Mustjala kiriku kapitaalremont

100 000

EELK Kaarma Peeter-Pauli Kogudus

Kiriku pastoraadi peahoone renoveerimine

9300

EELK Kaarma Peeter-Pauli Kogudus

Kiriku pikihoone idaviilu külje renoveerimine

8400

EELK Kaarma Peeter- Pauli Kogudus

Kiriku pastoraadi aida renoveerimine

5100

EELK Kaarma Peeter- Pauli Kogudus

Kirikumõisa aida vanema osa idaseina restaureerimine

4900

 

Taotluse osaline rahuldamine:

Taotleja

Projekt

Toetussumma eurodes

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

Mustjala Prohvet Eeliase kiriku katusetööde I etapp

12 800

EELK Kuressaare Laurentiuse Kogudus

Kuressaare Laurentiuse kiriku torni fassaadikellade töökorda seadmine

9000

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Püha Eelkäija Skiita Reomäel

Kiriku altariruumi katusetööd, katusepleki vahetamine

 

 

5000

EELK Kihelkonna Mihkli Kogudus

Kiriku tornikiivri kapitaalremont

3500

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kuressaare Siioni kogudus

Pahapilli palvela renoveerimine

 

2000