Vallavolikogu istung 18. juunil 2021

Saaremaa Vallavolikogu 18.06.2021 istungi päevakorra projektis on:

1. Hoonestusõiguse seadmine II lugemine (Sepa küla, MTÜ Kuigu)

2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes peredele

3. Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli põhimäärus

4. Saaremaa valla jäätmekava 2021-2026 I lugemine

5. Pähkla külas Hindreku detailplaneeringu koostamise lõpetamine

6. Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu algatamata jätmine

7. Sikassaare biogaasi tootmiskompleksi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

8. Loa andmine Mantika OÜ-le kinnisasjade omandamiseks

9. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 4 „Kihelkonna osavalla põhimäärus" muutmine

10. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 5 „Laimjala osavalla põhimäärus" muutmine

11. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 6 „Leisi osavalla põhimäärus" muutmine

12. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 7 „Mustjala osavalla põhimäärus" muutmine

13. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 8 „Orissaare osavalla põhimäärus" muutmine

14. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 9 „Pihtla osavalla põhimäärus" muutmine

15. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 10 „Pöide osavalla põhimäärus" muutmine

16. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 11 „Salme osavalla põhimäärus" muutmine

17. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 12 „Torgu osavalla põhimäärus" muutmine

18. Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 13 „Valjala osavalla põhimäärus" muutmine

19. Nõusoleku andmine garantiikirja väljastamiseks

20. Saaremaa Vallavolikogu 20. novembri 2020. a otsuse nr 1-3/68 „Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamise algatamine" muutmine

21. Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Saaremaa vallas

22. Saaremaa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

23. Saaremaa Vallavolikogu 2021. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine

24. Saaremaa valla valimiskomisjoni moodustamine

25. Informatsioon