« Tagasi

Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides (nr 4104-2, 4104-3, 4105-1, 4105-2, 4902, 4903, 5114)

Alates 1. oktoobrist 2021 kehtestatakse maakonnaliinide nr 4104-2, 4104-3, 4105-1, 4105-2, 4902, 4903 ning 5114 täpsustatud sõiduplaanid.

Kuna alanud õppeaastal suurenes õpilaste arv, kes elavad Kaljukülas ja õpivad Valjalas, muudetakse maakonnaliini 5114 (Valjala – Tõnija – Kaljuküla – Valjala) marsruuti nii, et võimaldatakse Kaljukülas elavatel õpilastel kasutada liini koolist koju sõitmiseks.

Liinide 4902 (Kuressaare – Pärsama – Jõiste – Triigi rand – Leisi – Jõiste – Randküla – Taaliku mõis – Orissaare – Randküla – Jõiste – Triigi sadam – Leisi – Kuressaare) ja 4903 (Kuressaare – Leisi – Koikla – Ratla – Valjala – Kuressaare) sõiduplaanist jäetakse välja Paaste ja Raugu peatuse teenindamine, kuna seal puudub sõidunõudlus. Tulenevalt sellest, et marsruudist jääb välja Raugu – Paaste lõik, muutuvad hommikuse liini 4902 sõiduplaanis väljumiste kellaajad Jõiste ja Leisi peatuste vahelisel marsruudil 5 minutit varasemaks. Õhtusel liinil muutuvad väljumiste kellaajad 5 minutit varasemaks Jõiste peatusest kuni Kuressaareni.

Et mitte dubleerida talveperioodil reedeti Jõiste peatuse teenindamist (sõidab liin 4903), muudetakse liinide 4104-2 (Kuressaare – Eikla – Leisi) ja 4105-2 (Leisi – Eikla – Kuressaare) sõiduplaane ja jäetakse neist Jõiste peatus reedeti talveperioodil välja. Suveperioodil, kui liini 4903 ei teenindata, jätkavad liinid 4104-3 (Kuressaare – Eikla – Leisi – Jõiste) ja 4105-1 (Jõiste – Leisi – Eikla – Kuressaare) reedeti Jõiste peatuse teenindamist.