« Tagasi

Laste ja noorte huvitegevuse taotlusvoor erahuvikoolidele ja spordiklubidele

Alates 18. oktoobrist 2021 saavad Saaremaa vallas tegutsevad erahuvikoolid ja spordiklubid, kelle tegevus on seotud 6–19-aastastele lastele ja noortele huvihariduse pakkumisega, taotleda huvitegevuse toetust 2022. aastaks. Toetuse taotlemine toimub Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas. Taotlus järgnevaks kalendriaastaks antava toetuse osas tuleb esitada hiljemalt 10. novembriks 2021.

Toetust antakse sihtotstarbeliselt juhendajate või treenerite töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Erahuvikool või spordiklubi on kohustatud esitama oma andmed Saaremaa valla huvihariduse registrisse.

Vallavalitsus kinnitab toetuse suuruse ja toetatavate laste arvu pärast 2022. aasta vallaeelarve vastuvõtmist. Loe lisaks: Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides

Täiendav info:

Erahuvikoolid: Anne Põder, hariduse ja noorsootöö peaspetsialist, tel 452 5064, anne.poder@saaremaavald.ee

Spordiklubid: Evelin Mesila, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist, tel 452 5076, evelin.mesila@saaremaavald.ee.