« Tagasi

Muudatused Saaremaa Vallavolikogu koosseisus (täiendavad)

Saaremaa valla valimiskomisjon teavitab muudatustest Saaremaa Vallavolikogu koosseisus:

  • Raul Koppel oli valimistulemuste väljakuulutamise hetkel Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus teenistuses Orissaare teenuskeskuse juhataja ametikohal ja seega volikogu liikme ametiga ühitamatus ametis kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 31 mõttes. Raul Koppel on teavitanud 15.11.2021 Saaremaa valla valimiskomisjoni, et soovib jätkata oma senisel ametikohal ja seega lõpevad tema volikogu liikme volitused ennetähtaegselt. Saaremaa valla valimiskomisjoni 9. novembri 2021. a otsuse nr 14-7/21 „Saaremaa Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine" kohaselt on tema asendusliikmeks Priit Penu.
  • Priit Penu on 18.11.2021 teavitanud Saaremaa valla valimiskomisjoni, et soovib volikogu töös osaleda, koos nõusolekuga on Priit Penu teavitanud, et soovib oma volikogu liikme volitused peatada kuni 17.11.2022. Saaremaa valla valimiskomisjoni 9. novembri 2021. a otsuse nr 14-7/21 „Saaremaa Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine" kohaselt on järgmine asendusliige Angela Siinor. Angela Siinor on 18.11.2021 Saaremaa valla valimiskomisjoni teavitanud, et soovib volikogu töös osaleda.

Üksikisik, kandidaat, valimisliit või erakond, kes leiab, et tema õigusi on käesoleva otsusega rikutud võib esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras.

Vaata ka vastavat valimiskomisjoni otsust ning varasemaid muudatusi.