« Tagasi

Vallavolikogu istungil kinnitatakse vallavalitsuse ja volikogu komisjonide koosseis ning omavalitsus- ja esindusorganite liikmete tasu

Reedel, 26. novembril toimuval Saaremaa Vallavolikogu istungil on päevakorras vallavanema valimine ja vallavalitsuse liikmete kinnitamine, volikogu alatiste komisjonide moodustamine ning komisjonide juhtide valimine ja koosseisude kinnitamine. Lisaks määratakse volikogu esimehe ja vallavalitsuse liikmete töötasu suurus ning kinnitatakse vallavolikogu aseesimehe hüvitis ning volikogu liikmete, komisjonide liikmete ning osavalla- ja kogukonnakogude liikmete tasu.

Saaremaa Vallavolikogu esimehe Jaanus Tamkivi sõnul on volikogu uue koosseisu teise istungi eesmärgiks saavutada võimalikult kiiresti valla juhtimises tavapärane töörütm. „Selleks on vaja ametisse kinnitada uus vallavalitsus ning alustada volikogu komisjonide ja fraktsioonide tööd," ütles Tamkivi. Volikogu esimees lisas, et kuna valimistulemuste väljakuulutamine võttis oodatust rohkem aega, on vallavalikogu töös olnud ligi kahe kuu pikkune paus ja tekkinud palju otsustamist vajavaid küsimusi. „Seetõttu on vaja tänavu detsembris läbi viia vähemalt kaks volikogu istungit," sõnas Jaanus Tamkivi.

Vallavolikogu II istungile esitatud otsuse eelnõu kohaselt on volikogu esimehe ametikoht jätkuvalt palgaline ja koalitsiooni ettepanekul soovitakse esimehe töötasu tõsta seniselt 3800 eurolt 4000 eurole. Volikogu aseesimehe hüvitis tõuseb 500 eurolt 600 eurole. Volikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe tasu hakkab senise 200 euro asemel olema 250 eurot ning volikogu liikmel 100 euro asemel 120 eurot kuus.

Osavalla- ja kogukonnakogu esimehe tasu on plaanis tõsta 100 eurolt 120 eurole ning osavalla- ja kogukonnakogu liikme koosolekul osalemise tasu 20 eurolt 25 eurole.

Vallavanema töötasu soovitakse suurendada 3800 eurolt 4400 euroni ja abivallavanemate tasu 2900 eurolt 3600 euroni. Vallavalitsuse uues koosseisus saab olema senise viie asemel neli abivallavanemat, kellel on senisest rohkem vastutusvaldkondi.

Tasude ja hüvitiste suurendamist aitab osaliselt katta volikogu komisjonide ja vallavalitsuse liikmete arvu vähendamine, samuti arvestatakse üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuga.

Koalitsioon on teinud ettepaneku maksta viiele vallavalitsuse liikmele, kelle volitused lõppevad, kahe kuu ametipalga ulatuses ehk 5800 eurot hüvitist. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus võimaldab hüvitist maksta kuni kolme kuu ametipalga ulatuses.    

Seni oli Saaremaa Vallavolikogul kümme alatist komisjoni. Volikogule esitatud eelnõu kohaselt on komisjone edaspidi kaheksa: rahandus- ja majanduskomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, planeeringu- ja keskkonnakomisjon, piirkondliku arengu komisjon, Kuressaare linnakodaniku komisjon, revisjonikomisjon. 26. novembril toimuval istungil valitakse volikogu liikmete seast komisjonide esimehed ja aseesimehed ning revisjonikomisjoni liikmed. Samuti kinnitatakse komisjonide koosseisud.

Saaremaa Vallavolikogu istung toimub 26. novembril algusega kell 13.00 Kuressaare kultuurikeskuses. Istungi otseülekannet on võimalik jälgida Saaremaa valla Facebooki lehel ja Youtube'i kanalis.

 

Senine tasu/hüvitis eurodes

Volikogule esitatud ettepanek tasu/hüvitise osas eurodes

Volikogu esimees

3800

4000

Volikogu aseesimees

500

600

Kokku kuus

4300

4600

Kokku aastas

51 600

55 200

Vahe (aastas)

 

3600

Vallavanem

3800

4400

Abivallavanem

2900 (5)

3600 (4)

Kokku kuus

18 300

18 800

Kokku aastas

219 600

225 600

Vahe (aastas)

 

6000

Volikogu komisjoni esimees

200 (10)

250* (8)

Volikogu komisjoni aseesimees

50

50 (juhatatud komisjoni koosoleku eest)*

Volikogu fraktsiooni esimees

200 (4)

250* (5)

Volikogu liige

100

120* ** ***

Vahe aastas (komisjoni esimees)

 

0

Vahe aastas (fraktsiooni esimees)

 

4950

Vahe aastas (volikogu liige)

 

6820

Volikogu komisjoni liige

20

25 (komisjoni koosolekul osalemise eest)

Volikogu revisjonikomisjoni liige

30

35 (komisjoni koosolekul osalemise eest)

Osavalla- ja kogukonnakogu esimees

100

120

Osavalla- ja kogukonnakogu liige

20

25 (osavalla- ja kogukonnakogu koosolekul osalemise eest)****

* Tasu ei maksta kuu eest, millal volikogu istungit ei toimu; tasu ei maksta volikogu liikmele, kes on oma volituste ajal Riigikogu liige (sel juhul hüvitatakse ühes kuus kuni 100 eurot volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest kuludokumentide alusel).

** Tasu ei maksta volikogu esimehele ja aseesimehele ning volikogu komisjonide ja fraktsioonide esimeestele.

*** Tasu ei maksta volikogu liikmele, kes antud kuus volikogu istungil ei osalenud.

**** Tasu makstakse osavalla- ja kogukonnakogu liikmele kuni kaheksal koosolekul osalemise eest aastas.