« Tagasi

Pärsama hooldekodu ventilatsioonisüsteem tehakse korda

Tänavu 4. oktoobril avas Riigi Tugiteenuste Keskus meetme „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks". Saaremaa vallavalitsus esitas samal päeval toetuse saamiseks projekti Pärsama hooldekodu ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ning 19. novembril võeti vastu positiivne rahastusotsus.

Riik toetab ventilatsioonisüsteemi (toetussumma aluseks on hooldekodu kohtade arv) rajamist 55 000 euroga, puudujääva osa maksab Saaremaa vallavalitsus.

Valla 2021. aasta eelarves oli Pärsama hooldekodu ventilatsioonitööde projekteerimiseks ette nähtud 27 000 ja 2022. aasta eelarvestrateegias 180 000 eurot.