« Tagasi

Liiklus suletud Pargi tänaval alates 23. märtsist

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et alates kolmapäevast, 23. märtsist 2022 on suletud liiklus Pargi tänaval Tolli tn ja Asa Spa Hotell (Pargi tn 2a – Pargi tn 12) vahelisel lõigul, eeldatavasti kuni 31. maini 2022. Piirkonnas toimuvad kesklinna sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd, mille tulemusel saab lõik ka uue liikluslahenduse (sh täiendavad parkimiskohad) ja teekatendid (sh kõnnitee). Tööde ajaks on paigaldatud vastavad liiklusmärgid ning ümber on suunatud ka ühistransport, kuid jätkuvalt teenindatakse kõiki peatuseid.

Järk-järgult liigub töödeala ja liikluseks suletud ala edasi Pika tänava suunas ning läbi Põik ja Lasteaia tänava kuni Tiigi tänavani. Kohalikke elanikke teavitatakse tööde teostamisest otse ning neile on tagatud ligipääs kodudesse ka tööde ajal.

Tööde tellijaks on Kuressaare Veevärk, töid teostab Klotoid OÜ. Kavandatud tööde kogumaksumus on ca 750 000 eurot, millest veidi üle poole moodustab sademeveeprojekt. Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab sademeveetrassi rajamist 290 00 euroga, vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise kulud kannab Kuressaare Veevärk ning tänavakatendite ja kõnniteede uuendamist rahastab Saaremaa vald.     

Vallavalitsus vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

 

Liiklusskeem Pargi tänaval 23.03.2022 kuni 31.05.2022:

Liiklusskeem Pargi tänaval 23.03.2022 kuni 31.05.2022

Tööd Pargi tänaval alates 23.03.2022:

Tööd Pargi tänaval alates 23.03.2022

Liikluse ümbersuunamise skeem seoses Pargi tänava töödega alates 23.03.2022:

Liikluse ümbersuunamise skeem seoses Pargi tänava töödega alates 23.03.2022