« Tagasi

Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest.

Keskkonnaministri 28.04.2022 käskkirja nr 1-2/22/157, Maa-ameti peadirektori 23.07.2021 korralduse nr 1-17/21/1842 ning Maa-ameti peadirektori 02.05.2022 käskkirja nr 1-1/22/29 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 19.05.2022 kell 11.00: Saare maakond, Saaremaa vald, Soodevahe küla, Vahesoo kinnistu (katastritunnus 80701:001:0828, pindala 8,30 ha, kasutusala pindala 7,4 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, alghind aastas 587 eurot, tagatisraha 146 eurot).